نفت خام به ۷۹ دلار رسید

قیمت نفت خام با ۰.۴۸ درصد کاهش به ۷۹.۷۳ دلار رسید. همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۸۳.۰۷ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۹۰.۵۳ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا با ۰.۷۹ درصد کاهش به ۸۶.۹۳ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۶۸ درصد کاهش به ۸۷.۱۵ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام با ۰.۴۸ درصد کاهش به ۷۹.۷۳ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با ۰.۷۲ درصد کاهش به ۷۹.۵۴ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۸۳.۰۷ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین با ۰.۶۷ درصد کاهش به ۲.۴۰۳ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی با ۱.۴۳ درصد کاهش به ۶.۲۸۱ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۹۴ درصد کاهش به ۳.۴۸۵۳ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل با ۱.۰۲ درصد کاهش به ۹۴۷.۶۳ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۸۴.۹ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/18435کپی شد!