نفت اوپک به ۹۱ دلار رسید

قیمت نفت خام با ۰.۳۴ درصد رشد به ۸۲.۰۵ دلار رسید. همچنین قیمت نفت سنگین ایران با ۱.۹۲ درصد کاهش به ۸۵.۵۳ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۹۱.۷۲ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا با ۰.۹۱ درصد کاهش به ۸۸.۹۹ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس با ۰.۳۲ درصد رشد به ۹۰.۰۳ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام با ۰.۳۴ درصد رشد به ۸۲.۰۵ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا با ۰.۲۸ درصد رشد به ۸۱.۷۶ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۸۵.۵۳ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین با ۰.۴۹ درصد رشد به ۲.۴۶۵۶ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی با ۳.۴ درصد کاهش به ۶.۱۸۵دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۱۲ درصد کاهش به ۳.۵۱۹۵ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل با ۰.۲۱ درصد کاهش به ۹۵۸.۲۵ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۸۶.۵۱ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/18366کپی شد!