تعمیرات اساسی واحدهای عملیاتی پالایشگاه نفت بندرعباس به پایان رسید

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس گفت: با تلاش متخصصان پالایشگاه نفت بندرعباس عملیات اجرایی تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و تصفیه گاز با آمین این پالایشگاه با موفقیت و کیفیت مطلوب و مناسب و بدون وقوع هیچگونه حادثه ای انجام و به پایان رسید.

این تعمیرات بر اساس برنامه ریزی های انجام شده و هماهنگی های صورت پذیرفته با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی پس از یک دوره فعالیت مستمر ۵ ساله و با رعایت دقیق استاندارد های فنی و تخصصی و مطابق با اصول و الزامات و مقررات بهداشت، ایمنی و محیط زیست انجام شد.

«هاشم نامور»، مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباسگفت: با الطاف الهی و اتخاذ تمهیدات موثر، ایجاد ساختار اجرایی، سازماندهی، سازوکار مناسب، بهره گیری از نظام تعمیرات برنامه ریزی شده، پایش، تجزیه و تحلیل مستمر و منظم نتایج فعالیت‌های انجام شده در هر روز، این عملیات مهم و حساس در مدت زمان ۳۸ شبانه روز با موفقیت و صحت و سلامت کامل و بدون وقوع هیچگونه حادثه انجام و به پایان رسید.

نامور افزود: هدف اصلی از انجام این تعمیرات اساسی، آماده سازی واحد های عملیاتی مذکور برای برای ادامه کارکرد مطمئن، مستمر و شبانه روزی جهت یک دوره فعالیت مستمر تولید و تامین فرآورده های نفتی با کیفیت مورد نیاز کشور است. وی گفت: در تعمیرات اساسی واحدهای آیزوماکس، هیدروژن و تصفیه گاز با آمین پالایشگاه بندرعباس، کلیه ظروف و برجها، مُبدل‌ها، فن های هوایی، خطوط لوله، پمپها و کمپرسورها، سیستم های برقی و ابزار دقیق، ایستگاههای کنترل برق، راکتورها و کوره ها مورد بازرسی و ارزیابی قرار گرفتند و تعمیرات مورد نیاز بر روی آنها انجام شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس افزود: یکی از اقدامات صورت گرفته در این تعمیرات تعویض کاتالیستهای مورد استفاده در واحد آیزوماکس بود که با تلاش کارکنان بصورت شبانه روزی ۳۶۰ تن کاتالیست به همراه لایه های محافظ تخلیه و کاتالیستهای جدید بارگیری شد که این اقدام تاثیر مستقیمی بر کیفیت فرآورده های تولیدی در این واحد عملیاتی دارد.

نامور با اشاره به دقت و حساسیت در اجرای تعمیرات اساسی افزود: به منظور اجرای دقیق تعمیرات، جلسات متعدد و مستمری با حضور مدیران و مسئولان شرکت برگزار و نقشه های فرآیندی و اجرایی تهیه گرید و کالاها، اجناس، تجهیزات و دستگاههای مورد نیاز تامین شد و در طول تعمیرات اساسی نیز جلسات هماهنگی و نظارت بر پیشرفت کار به صورت روزانه در محل واحد های تحت تعمیرات برگزار شد و روند پیشرفت کار به صورت مستمر مورد پایش قرار گرفت. وی با بیان اینکه اجرای تعمیرات مذکور در دو شیفت بصورت شبانه روزی بمنظور حداکثر بهره گیری بهینه و مطلوب از اوقات شبانه روز و بهره وری بیشتر انجام شد گفت: در اجرای این تعمیرات اساسی علاوه بر کارکنان پالایشگاه از خدمات هزار و ششصد نفر نیروی انسانی بیرون از شرکت استفاده شد.

مدیرعامل شرکت پالایش نفت بندرعباس استفاده از اهرمهای نظارت و کنترل و تجزیه و تحلیل مستمر فعالیتهای انجام شده در مقایسه با برنامه ریزی های صورت گرفته در هر روز، تکیه بر اطلاعات قابل اطمینان، رصد کردن کامل و دقیق فعالیتها، تعامل مناسب و همکاری مطلوب و همه جانبه کارکنان واحدهای درگیر در تعمیرات اساسی و بهره گیری موثر از خرد جمعی، زمان سنجی و انجام کار بصورت موازی و همزمان در دو شیفت به صورت شبانه روزی را از جمله دلایل پایان موفقیت آمیز تعمیرات اساسی در مدت زمان تعیین شده عنوان کرد. نامور یکی از مهمترین ویژگیهای این تعمیرات اساسی را اجرای آن بدون هیچگونه حادثه بیان کرد و افزود: در تعمیرات اساسی رعایت اصول، قوانین و الزامات HSE در دستور کار قرار دارد. در این رابطه به منظور توسعه فرهنگ ایمنی و پیشگیری از بروز حادثه جلسه های صبحگاهی ایمنی ( HSE meeting )در ابتدای شروع هر شیفت کاری و با حضور مدیران ستادی و عملیاتی، جهت ارائه راهنمایی های انجام کار به روش ایمن و اصولی و تذکر برای پیشگیری از بروز مخاطرات و کاهش و حذف آنها در حین کار و ایجاد انگیزه از طریق تشویق نیروهای پیمانکاری شاغل در تعمیرات اساسی که وظایف خود را با کیفیت مطلوب ، رعایت مقررات HSE و نظم و انضباط انجام داده اند، برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه این تعمیرات ماحصل مشارکت جمعی کارکنان و یک کار گروهی بوده تاکید کرد: در یک برنامه حجیم مانند انجام تعمیرات اساسی همزمان چند واحد پالایشی، ایجاد هماهنگی و ارتباط سازنده و لازم بین گروهها از اهمیت بالایی برخوردار است که در این دوره از تعمیرات این ارتباط و همکاری به شکل بسیار مناسب و مطلوب برقرار شد و نتیجه آن پیشگیری از بروز هرگونه حادثه و اجرای تعمیرات اساسی مطابق استاندارد های مربوطه با سرعت مناسب و کیفیت مطلوب و بدون وقوع هرگونه حادثه بوده است.

https://roydadnaft.ir/18294کپی شد!