منابع آزمون تعیین سطح اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی- بازرگانی صنعت نفت

بر اساس نظر خبرگان گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای اعضای کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی – بازرگانی، منابع آزمون تعیین سطح متقاضیان این گواهینامه از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت اعلام شد.

بر اساس ابلاغ وزیر نفت، بر مبنای ماده ۸ دستورعمل صدور گواهینامه حرفه‌ای برگزاری مناقصات، ارزیابی ۱۷۰۰ عضو کمیسیون مناقصات و کمیته‌های فنی – بازرگانی صنعت نفت انجام خواهد شد.

در این فرآیند ابتدا آزمون تعیین سطح گواهینامه از همه متقاضیان در نیمه دوم آذرماه ۱۴۰۱ به‌صورت حضوری و هم‌زمان در سراسر کشور برگزار می‌شود و پس از آن برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی مطابق سطح‌بندی فوق، انجام شود.

شایان ذکر است منابع آزمون روی سامانه ال‌ام‌اس مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به نشانی https://iscipmd.mop.ir با نام کاربری (شماره شناسایی) و رمز عبور (کدملی) در دسترس همه متقاضیان قرار گرفته است.

https://roydadnaft.ir/18264کپی شد!