پرده‌برداری از تخلفی حیرت آور در یکی از پروژه‌های شرکت ” اویک”/به نام کارگر به کام پیمانکار!

برخی شواهد نشان می‌دهد پیمانکار ان جی ال دهلران چندی پیش بدون اطلاع صاحبان حساب( کارگران روزمزد) یک حساب به نام آنان در یکی از بانک های خارج از استان افتتاح کرده و ماهیانه مبلغ یکصد میلیون ریال به نام آنان در این حساب واریز می‌کرده اند اما از این مبلغ فقط رقمی بین یک تا دو میلیون تومان از طریق پیمانکار به حساب بانکی کارگران در ایلام واریز شده است.
بنا به گزارش های دریافتی پیمانکار شرکت ایکو (از شرکت های زیرمجموعه اویک) در پروژه NGL ۳۱۰۰ دهلران برای تعدادی از کارگران شاغل در این پروژه ماهیانه رقمی معادل یکصد میلیون ریال( ده میلیون تومان) حقوق را شارژ کرده و از کارفرما دریافت می‌کند. اما ظاهرا این شرکت حقوق‌های ۱۰ میلیون تومانی را به حساب ویژه ای که خود برای آنان افتتاح کرده بود واریز کرده و در مقابل برای هر یک از کارکنان پروژه حساب جداگانه ای افتتاح نموده و ماهیانه مبلغ دو میلیون تومان از این مبلغ کلان را به عنوان حقوق واریز می‌کرده است.
این درحالی است که از سه شنبه هفته گذشته تا کنون، خبرنگار “نفتی‌ها” در تماس مکرر با روابط عمومی ایکو خواستار پاسخگوئی به این موضوع از سوی مسوولان این شرکت و یا توضیحی دراین خصوص به هر نحوی شد که در نهایت روابط عمومی این شرکت با وعده های مکرر و از امروز به فردا انداختن توضیحات، در نهایت پاسخی به این سوال نداد. اگرچه رضا اعتمادی مدیر روابط عمومی این شرکت تنها به این نکته اکتفا کرد که به تازگی از این پروژه تا اطلاع ثانوی خارج شده اند و البته علت چیزی به غیر از این تخلف بوده است! دراین بین وی در مواجهه با این سوال که به هرحال در زمان حضور ایکو در این پروژه این تخلف روی داده و شما باید پاسخگوی آن باشید متذکر شد: مدیرعامل را برای پاسخ به  این سوال “نفتی‌ها” پیدا نکرده است و این دلیل برای عدم پاسخگوئی این مجموعه طی یک هفته گذشته ادامه یافت!
 دراین بین این ابهام به قوت خود همچنان باقی است که در سیستم آن شرکت شغل  این افراد چگونه تعریف شده که بطور سیستمی ماهیانه مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب آنان واریز می‌شده و شرکت ایکو هیچ نظارتی بر این تخلف نداشته است؟
این درحالی است که به اذعان برخی کارشناسان چنین کار یا در واقع تخلفی تاکنون در هیچ یک از طرح های نفت، گاز و پتروشیمی و حتی کشور اتفاق نیفتاده و سابقه نداشته است.
از سویی دیگر، به گفته کارشناسان از جمله ایرادهای وارده در کار پیمانکار شرکت ایکو این بوده که ظاهرا از نیروهای جذب شده در ابتدای آغاز به کار تعهدات عجیب و غریبی گرفته می‌شده از جمله امضاء قرارداد جذب بدون اطلاع از مبلغ دستمزد، امضاء تعهد نامه ای مبنی بر اینکه در دو ماهه اول کار هیچ تعهدی مبنی بر پرداخت حقوق وجود ندارد. پر کردن فرم افتتاح حساب بانکی آن هم در محل کارگاه بدون رفتن به بانک و گرفتن امضاء گواهی اجازه برداشت از حساب بانکی کارگر توسط پیمانکار.
همچنین بنابر اخبار رسیده در اسفندماه سال گذشته نیز برخی مدیران طرح NGL ۳۱۰۰دهلران به علت این تخلف به مراجع قانونی و نظارتی احضار شده اند که تا کنون از نتیجه احضار و دادن حق و حقوق کارگران یا بازگرداندن پول شرکت ایکو به عنوان کارفرما خبری منتشر نگردیده است.
دراین بین با توجه به تعلل یک هفته ای روابط عمومی ایکو علی رغم پیگیری‌های مکرر خبرنگار ما، “نفتی‌ها” صرف زمان بیشتر برای پاسخگوئی مسوولان امر را بی‌نتیجه دانست و درنهایت با انتشار این گزارش خواستار پاسخگوئی شفاف مسوولان شرکت ایکو به این موضوع شد! بنابراین اعلام می‌داریم که در صورت پاسخگوئی مسوولان ایکو حاضر به انتشار توضیحات کامل مدیران این شرکت هستیم تا مشخص گردد که چه پیگیری‌هایی در خصوص این تخلف صورت گرفته است؟  /نفتی ها

https://roydadnaft.ir/1801کپی شد!