نفت سنگین ایران به ۸۹ دلار رسید

قیمت نفت خام به ۸۸.۳۸ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت سنگین ایران به ۸۹.۲۳ دلار رسید.

قیمت نفت اوپک، نفت برنت، نفت WTI و نفت سنگین ایران با نوسان‌هایی همراه بود؛ تغییرات قیمتی آن‌ها به شرح زیر است:

۱. قیمت سبد نفتی اوپک به ۹۴.۷۳ دلار رسید.

۲. قیمت نفت برنت در آمریکا به ۹۳.۷۷ دلار رسید.

۳. قیمت نفت برنت در انگلیس به ۹۴.۲۲ دلار رسید.

۴. قیمت جهانی نفت خام به ۸۸.۳۸ دلار رسید؛ همچنین قیمت نفت WTI در بازار آمریکا به ۸۷.۹ دلار رسید.

۵. نفت سنگین ایران به ۸۹.۲۳ دلار رسید.

۶. قیمت جهانی بنزین به ۲.۵۵۰۴ دلار رسید.

۷. قیمت جهانی گاز طبیعی به ۵.۸ دلار رسید.

۸. قیمت جهانی نفت کوره با ۰.۲۵ درصد کاهش به ۳.۷۴۵۵ دلار رسید.

۹. قیمت جهانی گازوئیل به ۱۱۲۷.۷۵ دلار رسید.

۱۰. قیمت نفت سنگین عربستان ۹۳.۱۹ دلار اعلام شد.

https://roydadnaft.ir/17921کپی شد!