مهدی شیورانی سرپرست منابع انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس: دوره آموزشی آشنایی با خطرات کار در ارتفاع و پیشگیری از سقوط ویژه پرسنل فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه در مرکز آموزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد

سرپرست منابع انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس در این باره گفت : کارکنان تعمیرات و بهره برداری همچنین کارشناسان HS سازمان از گروههای هدف اصلی این دوره بوده اند 

مهدی شیورانی تاکید کرد : بدون شک وجود سازه های صنعتی مرتفع در سطح منطقه  و نحوه بالا رفتن از آنها در مواقع ضروری نیازمند رعایت یک سری مقررات  است که یادگیری آنها میتواند به طور قابل ملاحظه ای ریسک های خطر مرتبط را کاهش دهد.
ایشان در خصوص محتوی آموزشی یادآور شد : نحوه استفاده از نردبان و دریچه ها ،سیستم حفاظت از سقوط ،انواع طنابهای نجات ،اتصال طنابهای نجات عمودی به تکیه گاه ،سیستم محدود کننده دامنه حرکت ،بازرسی نجهیزات کار در ارتفاع ،جلیقه نجات ،تسمه و ابزار جذب شوک از جمله موارد در نظر گرفته شده در این دوره بودند.
این دوره به مدت دو روز در تاریخ ۱۰ و ۱۱ تیرماه ۹۸ در یک بسته ۱۶ ساعته اموزشی در محل فرودگاه بین المللی خلیج فارس اجرا گردید 

https://roydadnaft.ir/1770کپی شد!