در مرکز آموزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد : دوره تخلیه اضطراری ویژه ادارات شهرستانهای همجوار منطقه پارس

سرپرست منابع انسانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اعلام این خبر گفت : در ادامه سلسله برنامه های آموزشی مربوط به آمادگی برای مقابله با شرایط اضطراری در منطقه این بار دوره تخلیه اضطراری برای کارکنان اداری شهرستانهای اطراف پروژه های صنایع نفت و گاز برگزار شد. 

مهدی شیورانی بیان داشت : به طور مشخص این دوره ها تاکید بر کلید واژه های واکنش های به موقع در شرایط اضطراری است که چگونگی برخورد و تصمیم گیری برای کاهش تبعات ناشی از اتفاقات و حوادث غیر مترقبه را به کارمندان و روسای اداری آموزش داده میشود.
وی تصریح کرد : تا کنون مجموعه دوره هایی در این موضوع برای مردم محلی و سازمانهای مردم نهاد مناطق پیرامونی اجرا شده است.

https://roydadnaft.ir/1767کپی شد!