جزئیات حضور مدیر عامل شرکت ملی نفت در کمیسیون انرژی

مصطفی نخعی گفت: مهمترین چالش موجود، مساله کمبود اعتبار ۴ و نیم درصدی که از فروش نفت به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد. زیرا عددی که حاصل می‌شود تناسبی با برنامه‌های مورد نظر شرکت ملی نفت نیست.

مدیر عامل شرکت ملی نفت محسن خجسته مهر عصر روز گذشته در مجلس حضور یافت. اما علت حضور خجسته مهر چه بود؟ مصطفی نخعی در رابطه با این موضوع به مهر می‌گوید: روز گذشته مدیر عامل شرکت ملی نفت با حضور در کمیسیون انرژی مجلس حضور پیدا کرد و صحبت کلی در رابطه با برنامه شرکت ملی نفت و اقداماتی که در دولت سیزدهم صورت گرفته است انجام شد. در رابطه با پیشرفت‌های حاصل شده در این دوره و اهداف مد نظر شرکت ملی نفت صحبت شد. چالش‌های موجود اما مهمترین مساله کمبود اعتبار ۱۴.۵ درصدی که از فروش نفت به شرکت ملی نفت تعلق می‌گیرد. زیرا عددی که حاصل می‌شود تناسبی با برنامه‌های مورد نظر شرکت ملی نفت نیست. و واقعاً نیاز به تقویت دارد.

وی اضافه کرد: شرکت ملی نفت در حوزه بالا دست نفت اقدامات بسیار مناسبی در راستای افزایش ظرفیت نفت، میادین گازی و به خصوص میادین مشترک نفتی و گازی شده است و پرداختن به چنین مسائلی مستلزم اعتبارات بیشتری است و بیشتر در رابطه با همین مباحث کمیسیون در جریان بود. همچنین گزارشی از روند فروش نفت و مسائلی که در این حوزه وجود دارد به مجلس ارائه شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تولید و صادرات در شرایط تحریمی وجود دارد، افزود: روند خوبی در بحث فروش نفت وجود دارد و نسبت به گذشته قانع کننده تر است. به عبارتی وضعیت مطلوب‌تری نسبت به گذشته در عرصه تولید و صادرات وجود دارد.

نخعی در پاسخ به این سوال مهر که افزایش تولید و فروش نفت به چه میزان بوده است، افزود: امکان ارائه اعداد و ارقام وجود ندارد، ولی شرایط به گونه‌ای است که وضعیت بهتری نسبت به گذشته وجود دارد. حتی با وجود تحریم‌ها روند مناسب‌تری را در پیش داریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ایران مشتریان جدید نفتی دارد، گفت: زمانی که افزایش فروش داریم، مسلماً شرایط در ابعاد مختلف بهتر شده است. اما در رابطه با جزئیات آن نمی‌توان صحبت کرد و این مساله را باید از شرکت ملی نفت جویا شد. زیرا مسأله‌ای که در مجلس مهم است چگونگی روند است و به جزئیات ورود پیدا نمی‌کنیم.

نخعی در خاتمه اضافه کرد: جزئیاتی مانند فروش نفت به کدام کشورها، میزان فروش و چگونگی فروش نفت وجود دارد که ارتباط چندانی به کمیسیون انرژی ندارد. ما باید به کلیات بپردازیم. ما باید علی رغم اینکه شرایط بهتری را شاهدیم باید کمیسیون انرژی و مجلس شورای اسلامی در بحث اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت مطرح شده است و آقایان نظراتی دارند که باید به آن پرداخته شود که ما هم روز گذشته یکی از مواردی که به آن پرداختیم همین بود. تا نظرات را لحاظ کنیم و کمک کنیم آنچه در توانایی کمیسیون است بتوانیم سرمایه گذاری بیشتری در بالا دست نفت داشته باشیم و میادین مشترک داشته باشیم و اقداماتی که در دولت پیگیری می‌شود از جمله تفاهمی که با روس‌ها بسته شد تا حد زیادی تأثیر گذار است.

https://roydadnaft.ir/17606کپی شد!