در مرکز آموزش سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد : دوره ایمنی برای ارتباط گیری با خلبان هلیکوپتر

مهدی شیروانی سرپرست منابع انسانی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس گفت : از آنجا که در اکثر مواقع افسران HSE و همچنین تکنسین های باند پرواز با سیستم پروازی ارتباط بیشتری می گیرند، در این دورره آموزشی نیز سعی بر آن شد تا دریک دوره ۲۴ ساعته در قالب برنامه  تئوریک و عملیاتی در فرودگاه بین المللی خلیج فارس نکات کلیدی برای پایین آوردن ریسک خطر به آنان آموزش داده شود.
وی با اشاره به سرفصل های این دوره یادآور شد، مکالمه رادیویی بین سکوها و هلیکوپتر در فرودهای اضطراری بر روی سکو و استفاده از وسایل و تجهیزات ضروری برای افسران HSE مرتبط در این زمان به عنوان سرفصل های اصلی تدریس و ارایه شد.

https://roydadnaft.ir/1756کپی شد!