وضعیت تولید، توزیع و مصرف گاز با حضور وزیر نفت در مجلس بررسی می‌شود

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت تولید، توزیع و مصرف گاز در کشور هفته آینده با حضور وزیر نفت در صحن مجلس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. 

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: وضعیت تولید، توزیع و مصرف گازدر کشور هفته آینده در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور وزیر نفت در روز سه‌شنبه ۲۶ مهرماه برگزار خواهد شد، گزارش کمیسیون انرژی در این باره قرائت می‌شود. بررسی این موضوع در راستای انجام وظایف نظارتی مجلس و در قالب ماده ۱۰۷ آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام می‌شود.

حاجی دلیگانی خاطرنشان کرد: همچنین در هفته‌های آینده گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۰ در صحن مجلس قرائت خواهد شد.

https://roydadnaft.ir/17485کپی شد!