شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به سامانه ستاد متصل است

مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: اتصال شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به سامانه ستاد (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) از مرداد سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است.

علی اکبر عرب عامری افزود:ستاد شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به عنوان مرکز راهبری این سامانه و ۳۸ منطقه این شرکت در کل کشور که دارای کمیسیون های مناقصه و مزایده جداگانه هستند نیز، از این سامانه برای انجام معاملات جزء، متوسط و عمده،استفاده می کنند.

وی تاکید کرد: تمامی مستندات استفاده شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از سامانه ستاد، موجود است و تمامی قراردادها وانتخاب پیمانکاران از طریق این سامانه انجام می شود.

عرب عامری در واکنش به گزارش خبرگزاری صداوسیما مبنی به تاخیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در اتصال به سامانه ستاد تصریح کرد: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و وزارت نفت، سامانه های مالی بسیار قوی دارند که این سامانه ها، قابلیت گزارش گیری را به تمامی نهادهای نظارتی می دهند و احتمالا عدم ثبت برخی از گزارش های مالی در سامانه ستاد، منتج به این شده که برخی تصور کنند، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به سامانه ستاد متصل نیست.

این مقام مسئول در خصوص علت ثبت نشدن برخی گزارش های مالی در سامانه ستاد گفت: طبق قانون، ۱۰ درصد از معاملات جزء، نیاز به ثبت در سامانه ندارند، اما سایر معاملات شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، در این سامانه ثبت می شود و انتخاب پیمانکاران نیز با حضور دستگاه های نظارتی از طریق سامانه رخ می دهد.

عرب عامری در مورد طراحی سامانه نیز گفت : به این صورت است که پس از انتخاب پیمانکار، پرداخت های مربوط به هر صورت وضعیت باید در سامانه ثبت شود که در این خصوص، تاکنون هیچ گزارش تخلفی را از سوی دستگاه های نظارتی دریافت نکرده ایم با این حال، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به زودی این ۱۰ درصد را هم در سامانه ستاد ثبت خواهد کرد تا شبهه ای وجود نداشته باشد.

https://roydadnaft.ir/17374کپی شد!