سوزاندن گازهای اضافه در فرایند استخراج نفت تاثیر تغییرات اقلیمی را تشدید می‌کند

تحقیقات جدید نشان می دهد سوزاندن گازهای طبیعی همراه نفت در مکان های استخراج نفت، گاز متان بیشتری نسبت به آنچه پیشتر تصور می شد، وارد جو زمین می کند که تاثیر شدیدتری بر تغییرات اقلیمی دارد.

تحقیقات جدید حاکی از آن است که میزان انتشار گاز آلاینده متان ناشی از سوزاندن گاز همراه نفت با مشعل‌های سر چاه در آمریکا پنج برابر بیشتر از ارقام رسمی اعلام شده است و این کار تاثیر شدیدتری روی تغییرات اقلیمی دارد. 

«فلرینگ» فرآیندی است که از طریق آن، گاز طبیعی را به صورت کنترل شده‌ای به هنگام استخراج نفت می‌سوزانند. فلر گازهایی است که در فرآیند استخراج نفت به دست می آید و به دلیل نبود تاسیسات لازم برای استفاده، باید سوزانده شوند.

یک تحقیق جدید حاکی است که سوزاندن گاز طبیعی ناخواسته بر سر چاه‌های نفت و گاز در آمریکا پنج برابر بیش از تصورات پیشین گاز متان وارد اتمسفر می‌کند. نتیجه این کار تاثیرات بسیار بیشتری بر تغییرات آب و هوایی دارد و تفاوت میزان واقعی انتشار این گازها با رقم‌های اعلام شده معادل قرار دادن ۲.۹ میلیون خودروی بیشتر در خیابان‌ها در هر سال است.

در این ارتباط یک گروه تحقیقی در دانشگاه میشیگان اقدام به نمونه‌برداری هوایی از برخی حوزه‌های نفت و گاز در تگزاس کردند که مسئول ۸۰ درصد از اشتعال گازهای همراه در آمریکا هستند.

صنعت سوخت‌های فسیلی و دولت آمریکا بر اساس این فرضیه کار می‌کنند که مشعل‌های گاز روشن باقی می‌مانند و متان را تا حد ۹۸ درصد نابود می‌کنند، اما بنا بر یافته‌های این تحقیق، ترکیبی از شعله‌های نسوخته و شعله‌هایی که بسیار ناقص می‌سوزند به این معنی است که بطور میانگین این شعله‌ها تنها ۹۱.۱ درصد از متان – جزء اصلی گاز طبیعی را نابود می‌کنند. این بدان معناست که انتشار گاز متان ناشی از این شعله‌ها در کشور آمریکا پنج برابر بیشتر از گزارش های رسمی کنونی است. آمریکا از جمله پنج کشوری است که بیشترین میزان سوزاندن گازهای همراه را دارند.

سوزاندن گازهای همراه فی نفسه یک کار اتلاف‌آمیز است؛ چرا که گازهای طبیعی همراه استخراج نفت می‌تواند برای مقاصدی مفید استفاده شود. میزان گازی که بطور سالانه سوزانده می‌شود حدود ۱۴۴ میلیارد متر مکعب است و می‌تواند انرژی لازم برای کل منطقه جنوب صحرای آفریقا را تامین کند.

این تیم تحقیقاتی راه حل هایی را برای کاهش این گازها از جمله کاهش کلی فعالیت‌های سوزاندن گازهای همراه و افزایش بهره‌روی مشعل‌ها مطرح کرده است. برخی راه‌حل های فناورانه مانند تزریق دوباره گاز به درون مخازن نفتی قابل بررسی است.

https://roydadnaft.ir/17340کپی شد!