در سه ماهه اول امسال محقق شد: ثبت رکورد جدید تولید و فروش در پتروشیمی امیرکبیر

به گزارش رویداد نفت به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی امیرکبیردر سه ماهه ابتدای سال جاری ۱۰۰ درصد برنامه تولیدی برای اولین بار در واحدهای مختلف پلیمری محقق شده است به گونه ای که تولید در واحد HD به میزان ۳۴ هزار ۱۶۲ تن علاوه بر محقق کردن ۱۰۰ درصد برنامه پیش بینی شده، رشد ۱۲ درصدی نسبت به برنامه را نشان می دهد و با رشد ۴۶ درصدی تناژ تولید نسبت به دوره مشابه در مقایسه با ۷ سال گذشته، برای اولین بار رکورد تولید را به ثبت رسانده است.

در واحد LLD نیز با تولید ۶۷ هزار ۷۳۷تن محصول علاوه بر محقق کردن ۱۰۰ درصد برنامه پیش بینی شده، ۱۸ درصد بیش از برنامه تولید کرده و با افزایش ۴۲ درصدی تناژ تولید نسبت به دوره مشابه سال قبل در مقایسه با ۷ سال گذشته موفق به ثبت رکورد بیشترین میزان در این واحد پلیمری تولید شده است، در واحد LD نیز با تولید ۶۴ هزار و ۴۶ ۶تن ۹۷ درصد برنامه پیش بینی شده محقق شد و این واحد نیز افزایش ۴۳ درصد تولید نسبت به دوره مشابه، ثبت رکورد تولید را برای اولین باربه ثبت رسانده است.

این شرکت با تولید ۳۶۸ هزار و ۵۱۵ تن شاهد بالاترین رکورد مجموع تولید در سه ماهه ابتدای سال نسبت به ادوار گذشته بوده و با تولید ۱۶۶ هزار و ۵۴۵ تن بیشترین میزان تولید محصولات پلیمری را ثبت کرده است، این مجتمع تولیدی درسه ماهه ابتدای سال ۹۸ با فروش۲۸۰ هزار و۲۹۰ تن، روند افزایش ۳۰ درصدی فروش انواع محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل و بیشترین میزان فروش در طی ۷ سال گذشته را داشته است.

پتروشیمی امیرکبیر در ادامه روند رو به رشد خود در طی سال های اخیر، با ثبت ۳۶۸ هزار و ۵۱۵ تن انواع محصولات علاوه بر تحقق ۸۷ درصدی برنامه تولید خود توانسته افزایش ۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در ۷ سال گذشته را محقق نماید.

با ثبت این میزان تولید طبق خروجی های سیستم BI، پتروشیمی امیرکبیر در دوره منتهی به سه ماهه اول سال بیشترین میزان تولید را نسبت به ۷ سال گذشته به ثبت رسانده است، در این راستا تولید محصولات پلیمری که بیشترین ارزش افزوده و درآمد شرکت را ایجاد می کنند، با ۱۶۶ هزار و ۵۴۵ تن علاوه بر افزایش ۸ درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده ۴۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی را داشته است.

در خصوص خوراک و میزان تامین آن در سه ماهه ابتدای سال جاری نیز طی مذاکرات و رایزنی های انجام شده در این مدت پتروشیمی امیرکبیر طی دوره فوق توانسته با دریافت۸۱ هزار و ۹۹۲ تن اتیلن۲۰۸درصد برنامه پیش بینی شده را محقق نماید که این میزان اتیلن دریافتی نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی۲۲۲درصد را نشان می دهد، که این سیر صعودی در طی هفت سال اخیر بی نظیر می باشد.

طی دوره مذکور این شرکت با دریافت ۲۱۷هزار و ۳۶۴ تن انواع خوراک های مایع توانسته ۸۱ درصد برنامه پیش بینی شده را محقق سازد وضمن دریافت ۱۲درصد بیش از دوره مشابه سال قبل ، روند صعودی آن نسبت به دوره مشابه در هفت سال اخیر بسیار قابل توجه بوده است .

در حوزه فروش نیز این مجتمع تولیدی درسه ماهه ابتدای سال ۹۸ با فروش۲۸۰ هزار و۲۹۰ تن، روند افزایش ۳۰ درصدی فروش انواع محصولات نسبت به دوره مشابه سال قبل و بیشترین میزان فروش در طی ۷ سال گذشته را نشان می دهد.

فروش محصولات پلیمری شرکت پتروشیمی امیرکبیر که بیشترین ارزش افزوده و درآمد شرکت را ایجاد می کنند با فروش ۱۴۳ هزار و ۱۴۰تن علاوه بر تحقق ۹۲درصدی نسبت به برنامه پیش بینی شده، ۲۰درصد نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل روند صعودی داشته است، که یکی از بیشترین رکوردهای فروش طی ۷ سال گذشته را به خود اختصاص داده است.

محصولات صادراتی این شرکت با فروش ۵۹ هزار و ۷۰۵ تن ۳۵ درصد نیز نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته است.

گفتنی است، پتروشیمی امیرکبیر در جنوب منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در شهرستان ماهشهر در زمینی به مساحت ۵۵ هکتار در زمینه تولید مواد اولیه پلیمری فعالیت دارد.

https://roydadnaft.ir/1730کپی شد!