سرپرست فرودگاه خلیج فارس عسلویه منصوب شد

سخاوت اسدی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در حکمی مجید حاجوند مدیر حمل و نقل این سازمان را به حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس عسلویه منصوب کرد.

در حکم سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس آمده است: 

جناب آقای مجید حاجوند

با عنایت به تعهد، تخصص و تجارب ارزشمند جنابعالی و نظر به تایید سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر صدور گواهی و تایید تصدی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیریت فرودگاه خلیج فارس منصوب می‌شوید.

https://roydadnaft.ir/16976کپی شد!