جلسه سیاستگذاری شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد

یازدهمین جلسه سیاستگذاری شورای راهبردی شرکت های منطقه ویژه پارس با حضور بهزاد محمدی معاون وزیر نفت درامور پتروشیمی، عبدالکریم گراوند استاندار بوشهر، پیروز موسوی مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، عبد النبی یوسفی فرماندار عسلویه وسکینه الماسی نماینده عسلویه ،کنگان جم و دیر و مدیران عامل شرکت های پتروشیمی مستقر درعسلویه برگزار شد.

بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اهمیت منطقه عسلویه، خواستار هم راستا کردن خدمات قابل ارائه در قالب مسئولیت های اجتماعی شد وگفت: شرکت های زیر مجموعه صنعت نفت در سالیان اخیر به شدت درگیر راه اندازی واحد های جدید بوده اند و اکنون ضروری است که اعضای شورای راهبردی به صورت یکپارچه تر فعالیت کنند و تمرکز بیشتری در خصوص ذی نفعان معمول شود.

در این جلسه استاندار بوشهر نیز ازاجرای خدمات مطلوب وزارت نفت و پتروشیمی ها در مناطق عسلویه جم وکنگان تقدیر و تشکر کرد و در ادامه به تشریح کمبودها و برخی مشکلات موجود دراین مناطق پرداخت .

بر اساس این گزارش مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در این جلسه اظهارکرد: لازم است برای ارتقای اثربخش شورای راهبردی و هماهنگی بیشتر درسطح منطقه با انجام اولویت بندی، همکاری با سازمان منطقه ویژه از سوی شرکت های پتروشیمی صورت پذیرد تا با افزایش هماهنگی درون سازمانی میان شرکت های فعال در منطقه اثر بخشی این فعالیت ها افزایش یابد.

یوسفی فرماندار عسلویه نیز با تاکید بر لزوم تقویت زیرساخت های موجود در شهرستان توضیحاتی را درباره این منطقه و روند فعالیت های جاری شورای راهبردی ارائه کرد.

این گزارش می افزاید: سکینه الماسی نماینده عسلویه، کنگان،جم و دیر درمجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به نقش مهم مسئولیت های اجتماعی شرکت ها درسطح منطقه خواستار فعالیت های بیشتر و تکمیل پروژه های اجتماعی فرهنگی مصوب شد.

در این جلسه عملکرد شورای راهبردی طی سال های ۹۳الی ۹۷ توسط یاسری مدیرعامل شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد مسئول دبیر خانه شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه پارس برای حضار ارائه شد ودر ادامه حسنی مدیر عامل پتروشیمی پارس و رییس شورای راهبردی منطقه نیز روند اجرای پروژه بهبود مدیریت مسئولیت های اجتماعی را تشریح کرد.

در پایان مقرر شد نیازمندی های شهرستان های جنوب استان بوشهر در کمیته ای متشکل از نماینده استاندار ،فرمانداران چهار شهرستان ،نماینده  شهرستان و مدیر عامل منطقه ویژه انرژی پارس بررسی وپس از جمع بندی واولویت بندی در سقف اعتبارات شورا به دبیر خانه شورای راهبردی منطقه ارائه شود.

https://roydadnaft.ir/1689کپی شد!