حمایت همه‌جانبه بهداشت و درمان صنعت نفت از سرمایه انسانی سازمان

مدیریت منابع انسانی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت با حمایت همه‌جانبه از نیروهای خود به‌صورت مستمر سبب انگیزه فراوان این نیروها شده است.

به گزارش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، در شرایط کنونی که همچنان کادر درمان این سازمان با ویروس کرونا درگیر است، مدیریت منابع انسانی با حمایت همه‌جانبه از نیروهای خود به‌صورت مستمر سبب انگیزه فراوان آنها شده است.

برای نمونه در زمینه انجام اقدام‌های مربوط به تبدیل وضعیت به رسمی مشمولان بند «د» (تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰) و بند «و» (ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور) نشستی در تیرماه امسال با حضور مدیرعامل سازمان و نمایندگان ستادی و معاونان پشتیبانی مناطق تابع تحت‌الامر پراکنده در سراسر کشور به‌منظور تسریع و تسهیل اقدام‌های اداری مشمولان یادشده برگزار شد.

همکاران تأمین نیروی انسانی با راهنمایی‌های مدیریت منابع انسانی و امور اداری سازمان در کمترین زمان، به‌نحو احسن این موضوع را مدیریت کرده و آزمون‌های الزامی عمومی بدو استخدام این مشمولان را واحد آموزش و مطالعات و تحقیقات سازمان با همکاری و نظارت آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران با موفقیتی خیره‌کننده انجام داده‌اند.

این فرآیندها تا حصول نتیجه در حال انجام است، ضمن آنکه حمایت‌های مالی از نیروی انسانی نیز از سوی واحدهای مددکاری اجتماعی سازمان با دادن تسهیلات مالی (وام اضطراری، فوت و ازدواج و …) انجام می‌شود.

https://roydadnaft.ir/16846کپی شد!