سرپرست پالایشگاه پنجم و نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب شدند

مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی طی احکام جداگانه، کامبیز صفتی را به عنوان سرپرست پالایشگاه پنجم و محمود طاهری را به سمت سرپرست پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب کرد.

احمد باهوش، با صدور احکامی جداگانه «کامبیز صفتی» را به‌عنوان سرپرست پالایشگاه پنجم مجتمع گاز پارس جنوبی و «محمود طاهری» را به‌عنوان سرپرست پالایشگاه نهم مجتمع گاز پارس جنوبی منصوب کرد.

در احکام احمد باهوش، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی خطاب به محمود طاهری و کامبیز صفتی آمده است:

https://roydadnaft.ir/16767کپی شد!