واقعیتی که چشم رسانه‌های غربی ندید

خبر بروز حادثه برای دو نفتکش خارجی در دریای عمان با پوشش گسترده ای در سطح رسانه های جهان مواجه شد. اما نحوه پوشش این خبر توسط رسانه های غربی می تواند نشانه ای باشد بر پروژه بودن این حادثه. پروژه ای برنامه ریزی شده برای تشدید تنش ها در منطقه خلیج فارس و معرفی کردن ایران به عنوان عامل ناامنی در این آبراه مهم بین المللی.‌

این رسانه ها منتظر تحقیقات کارشناسی در مورد حوادث پیش آمده برای نفتکش ها نماندند و در همان لحظات اولیه تلاش کردند ایران را مقصر و عامل همه چیز معرفی کنند. رسانه های غربی در این راه از اعتبار حرفه ای خود هم مایه گذاشتند و برای مثال تیتر کردند: «اصابت اژدر به نفتکش نروژی در آب های نزدیک ایران ». دروغ بزرگی که به سرعت برملا شد. «اصابت اژدر» برای این که بگویند آتش سوزی نفتکش ها نه کار گروه های خرد شبه نظامی بلکه کار یک نیروی نظامی مجهز بوده است و «نزدیک آب های ایران» برای این که چنین به ذهن مخاطب تداعی کنند که به دلیل نزدیک بودن نفتکش ها به آب های ایران باید نتیجه بگیریم این کار توسط ایران انجام شده است.

اما این رسانه ها علاوه بر این که واقعیات را آن گونه که خود می خواهند می بینند و تفسیر می کنند مشکل دیگری هم دارند. این رسانه ها آن جا که با منافع اربابانشان سازگاری نداشته باشد کور می شوند و چشم خود را بر روی واقعیات می بندند و جدیدترین نمونه از این چشم کور رسانه های غربی را در مورد همین حادثه نفتکش ها شاهد بودیم.

بلافاصله بعد از بروز این حادثه نیروهای امدادی سازمان بنادر و دریانوردی ایران به محل حادثه اعزام شدند و ضمن تلاش برای خاموش کردن آتش، خدمه نفتکش ها را نجات دادند. این چیزی بود که رسانه های غربی نخواستند ببینند و چشم خود را بر روی آن بستند.

رصد پوشش خبری حادثه نفتکش ها توسط رسانه های مطرح غربی نشان می دهد موضوع کمک ایران به نفتکش های حادثه دیده با بایکوت خبری این رسانه ها مواجه شده است. چرا؟ زیرا که هرگونه انتشار خبری در این باره می تواند پروژه برنامه ریزی شده آن ها را زیر سوال ببرد؛ پروژه مقصرسازی ایران برای ایجاد ناامنی در آبراهی که بیش از یک سوم حمل و نقل دریایی نفت جهان را بر دوش دارد و اقتصاد جهان با نگرانی به شیطنت های آمریکا و اذنابش در آن چشم دوخته است .

https://roydadnaft.ir/1669کپی شد!