دیدار مهندس موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس با جوانان، فعالین اجتماعی و نخبگان شهرستان عسلویه

موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در این دیدار، وجود نهادهای اجتماعی و فرهنگی در شهرستان عسلویه را افتخار صنعت نفت در منطقه بر شمرد و افزود به شخصه خوشحال هستم که در کنار صنعت، شما به عنوان نماد قدرت جامعه محلی به ما قدرت می‌دهید.

تاثیرگذاری نهاد‌های اجتماعی شهرستان عسلویه توسعه اجتماعی را به همراه دارد

موسوی در این دیدار لازمه توسعه همه جانبه را گسترش فعالیت سازمان‌های مردم نهاد دانست و افزود، زمانی توسعه درون زا را شاهد هستیم که مشارکت شما نخبگان اجتماعی همراه چرخ توسعه باشد.

طرح نخبه پروری با رویکرد جدید دنبال می شود

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه همچنین با اشاره به اجرای طرح نخبه پروری در سالیان گذشته توسط سازمان منطقه ویژه جهت افزایش بنیه علمی جامعه محلی افزود، در تماس با ذینفعان این طرح اصلاح خواهد شد و رویکرد به سوی استاد پروری خواهد بود تا نتایج پایدار تری را به همراه داشته باشد.

موسوی همچنین ادامه داد، برای افزایش انگیزه معلمان در منطقه طرح اختصاص حق آلایندگی به ایشان مورد توجه جدی سازمان منطقه ویژه قرار دارد که لازم است آموزش و پرورش در این زمینه بیشتر پیگیر باشد.

مقابله با آسیب های اجتماعی را با رویکرد خارج از فنس دنبال می‌کنیم

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در ادامه در مورد خواسته یکی از فعالین اجتماعی شهر نخل تقی در مورد کنترل آسیب‌های اجتماعی در پارس جنوبی افزود، رویکرد ما در مقابله با این آسیب‌ها خارج از فنس است و اعتقاد داریم که این آسیب‌ها به صورت مویرگی تمام بخش‌های جامعه را متاثر می‌کنند.

موسوی گفت، سازمان‌های مردم نهاد و اجتماعی باید متولی اصلی رفع آسیب‌های اجتماعی در منطقه باشند زیرا هیچ کس بهتر این نهاد‌ها نوع مشکل در بطن جامعه را درک نمی‌کنند و ما به عنوان سازمان منطقه ویژه از آنها حمایت می‌کنیم.

دغدغه های فعالین اجتماعی محلی بیشتر از هر تحقیق اجتماعی کارگشا است

موسوی دغدغه‌ها و راه‌حل های فعالین اجتماعی شهرستان عسلویه را مبنای برنامه اجرایی سازمان مطبوعش جهت پاسخگویی به این مشکلات بر شمرد و ادامه داد، از آنجا که این نقدها از بطن جامعه می‌آیند برای شخص من بسیار ارزشمند تر از تحقیقات دانشگاهی خارج از جامعه محلی هستند

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه در دادمه افزود، بسیاری از مشکلات منطقه ناشی از سرعت اجرای پروژه‌ها بوده است که ما اکنون می‌توانیم تنها با هنرمندی اثرات آنها را کاهش دهیم و این امر تنها با مشارکت جامعه محلی امکان پذیر است.

شیوه نامه وزارت نفت دستور کار من در اشتغال در منطقه است

موسوی با اشاره به شیوه نامه وزارتی صنعت نفت برای به کار گیری نیروهای بومی، این شیوه نامه را بر مبنای عدالت خواند که شخصا به آن اعتقاد دارد و تا کنون برای اجرای آن بسیار تحت فشار بوده اما از آن تخطی نکرده است.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه با اشاره به این که تا کنون دنبال بیکار کردن کسی در طول مدت خدمت خود در صنعت نفت نبوده است گفت، تمام تلاش شبانه روزی من برای اخذ مجوز جذب نیروهای جذب شده غیر قانونی سالیان گذشته بوده است.

جوانان و فعالین اجتماعی عسلویه نیز با تمجید از رویکرد اشتغال سازمان منطقه ویژه در بکارگیری نیروهای بومی خواستار تداوم این رویکرد از سوی سازمان منطقه ویژه شدند و نتایج ایت تغییر رویکرد را افزایش اشتغال در جامعه محلی ملموس برشمردند.

رویکرد جدید آموزش نیروی انسانی خدماتی محور خواهد شد

موسوی با اشاره با اتمام فعالیت صنعتی در شهرستان عسلویه رویکرد جدید آموزش نیروی انسانی توسط این سازمان در آینده را مبتنی بر آموزش تخصصی مشاغل خدماتی با توجه به نیاز آینده پارس جنوبی بر شمرد و از NGO های عسلویه درخواست کرد در این هدف کمک سازمان منطقه ویژه باشند.

موسوی در پایان با توجه به خواسته های فعالین اجتماعی شهرستان عسلویه، توسعه فضای سبز در شهرها و روستاهای منطقه و حمایت از تولیدات صنایع دستی و گروهای هنری را اقدامات آینده سازمان منطقه ویژه پارس در تعامل بیشتر با جامعه محلی بر شمرد.

https://roydadnaft.ir/1656کپی شد!