افزایش هم‌گرایی و هم‌افزایی برای اجرای طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید مناطق نفت‌خیز جنوب

نخستین نشست هماهنگی و هم‌افزایی معاونت طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با مجریان و معاونان مدیریت مهندسی و ساختمان برگزار شد.

این نشست با توجه به ابلاغیه علیرضا دانشی، مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب درباره انتقال مدیریت طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید برگزار شد.

در این نشست که علیرضا پاکدامن، مدیر مهندسی و ساختمان و معاونان این مدیریت و مجریان طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید و رؤسای روسطحی و زیرسطحی نواحی مختلف حضور داشتند، بر هم‌گرایی و هم‌افزایی توانمندی‌های موجود با تعامل و همکاری مؤثر طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با تولید و پیگیری و اجرای آنها تأکید شد.

مدیر مهندسی و ساختمان و معاون مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در طرح‌های نگهداشت و افزایش تولید، در این نشست به بیان انتظارات مدیریت از این انتقال و روش‌های بهبود عملکرد باتوجه به ظرفیت‌ها و تجارب موجود پرداخت.

در ادامه نشست مجریان، معاونین و رؤسای روسطحی و زیرسطحی دیدگاه‌های خود را برای بهبود عملکرد مجموعه این طرح ارائه کردند.

در پایان مقرر شد این نشست‌ها به‌صورت مستمر و در بازه‌های یک تا دو ماهه تا حصول نتیجه ادامه یابد.

https://roydadnaft.ir/16408کپی شد!