سرپرست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران منصوب شد

طی حکمی از طرف مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران احمد یوسفوند به سمت سرپرستی بازرسی و رسیدگی به شکایات این شرکت منصوب شد.

طی حکمی از طرف مهندس مهدی حیدری مدیرعامل شرکت نفت مناطق مرکزی ایران احمد یوسفوند به سمت سرپرستی بازرسی و رسیدگی به شکایات این شرکت منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی حکم انتصاب سرپرست بازرسی و رسیدگی به شکایات شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بدین شرح است:

جناب آقای احمد یوسفوند
نظر به مراتب تعهد، تخصص و سوابق جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست بازرسی و رسیدگی به شکایات» منصوب می‌شوید. اهم وظایف و مسئولیتهای مورد انتظار به شرح زیر میباشند:

-شناسایی و بکارگیری نیروهای متخصص، متعهد و فسادستیز در جهت انجام وظایف محوله.     
-تحول و ارتقاء ساختارها و فرایندهای جاری با شناسایی نقاط قوت و نیز کاهش عوامل مختلکننده رسیدگی به امور مربوطه.
-بازرسی و نظارت بر عملکرد تمامی واحدهای تابعه شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، به منظور حصول اطمینان از حسن جریان امور.
-تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد سازمانی و مدیریتی. 
-انجام هماهنگیهای لازم بهمنظور بررسی شکایات واصله و رسیدگی به آنها.
-برنامه‌ریزی دقیق و مؤثر جهت انجام بازرسی‌های دوره‌ای (در بازه زمانی مناسب) و ورود به‌هنگام در ارتباط با شناسایی و رسیدگی سریع به تخلفات احتمالی.
-هماهنگی لازم با بازرسی شرکت ملی نفت ایران و اداره کل بازرسی، نظارت بر عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت نفت در انجام وظایف و مسئولیت‌های محوله. 
-آسیب‌شناسی و شناسایی گلوگاه‌های  فسادخیز و ارائه طرح‌های جامع پیشگیری و مقابله با فساد.

امید است با اتکال به خداوند متعال و در ظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و همچنین با همت، همدلی و مشارکت مدیران عامل محترم شرکتهای تابعه، مدیران و رؤسای محترم ستادی در تحقق اهداف و انجام مسئولیت های محوله موفق و مؤید باشید.

ضمناً فرصت را غنیمت شمرده و از خدمات شایسته جناب آقای ساکیانی در طول دوران تصدی سمت مزبور تشکر و قدردانی می‌گردد.  

https://roydadnaft.ir/16293کپی شد!