احیای شرکت «فاوا نفت» در دستور کار قرار گرفت

رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در دومین نشست شورای عالی خدمات، از برنامه‌ریزی گروه اقتصادی صندوق‌ها برای احیای شرکت «فاوا نفت» خبر داد.

عبدالحسین بیات، رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، در دومین نشست شورای عالی خدمات صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت گفت: از منظر اقتصادی، سرمایه‌گذاری در حوزۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات از چشم‌انداز روشنی برخوردار است.

وی افزود: احیای شرکت «فاوا نفت» که متعلق به حوزه سرمایه‌گذاری صندوق‌ها بود و در زمینهٔ فناوری اطلاعات فعالیت می‌کرد در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس هیئت‌رئیسه در خلال گزارش بخش‌های مربوط به خدمات نیز گفت: در صندوق‌های بازنشستگی، توسعه خدمات رفاهی مانند گردشگری، ورزش و مراکز اقامتی به دلیل اهمیت این مقوله در حوزه سلامت، از حساسیت بالایی برخوردار است.

بیات با اشاره به گزارش معاون رفاه و بازنشستگی در خصوص فعالیت‌های قابل واگذاری به کانون‌ها، افزود: شتاب بخشی به امور ورزش و گردشگری ضروری است.

رئیس هیئت‌رئیسه در این نشست با اشاره به گزارش معاون درمان در خصوص میانگین بازپرداخت هزینه‌ها و روند توسعه مراکز طرف قرارداد، گفت: سازوکارهای مختلف و نو را جهت بهبود زمان بازپرداخت هزینه‌ها بررسی کنید زیرا میزان زمان کاهش یافته در بازپرداخت هزینه‌ها، به‌منزله پایان کار نیست بلکه باید به‌طور مستمر شیوه‌های ارائه خدمات را بررسی و روش‌های بهتر جایگزین شود.

بیات افزود: توسعه روزافزون مراکز طرف قرارداد باکیفیت، همواره مورد توجه است؛ موضوع درمان برای عزیزان بازنشسته و خانواده آن‌ها بسیار مهم است و باید این مراکز، مراکزی قابل اطمینان و باکیفیت باشند.

وی به خدمات ارائه‌شده به بازماندگان نیز اشاره کرد و گفت: در ارائه خدمات، توجه لازم برای رسیدگی به خانواده و یا فرد بازمانده، وظیفۀ حرفه‌ای دست‌اندرکاران صندوق است.

در این نشست، آخرین اقدامات انجام‌شده و در دست اجرای حوزه درمان، مالی، فناوری اطلاعات، حقوقی، محاسبات بیمه‌ای و مطالعاتی، رفاه و بازنشستگی، منابع انسانی و آموزش، ارزیابی شد.

https://roydadnaft.ir/16193کپی شد!