بازدید مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران از سکوی امیرکبیر

مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت ملی نفت ایران و هیات همراه از سکوی نیمه شناور ایران امیرکبیر، شناورهای کاسپین و منطقه عملیاتی شرکت نفت خزر در شهرستان بهشهر استان مازندران بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران به نقل از روابط عمومی شرکت نفت خزر، در این بازدید عباس رزمی، مدیر HSE شرکت ملی نفت ایران سکوی امیرکبیر را از دارایی های ارزشمند صنعت نفت در شمال کشور بر شمرد و ضمن ارزیابی نکات لازم، ضرورت توجه به رعایت موارد ایمنی و حفاظت از این سکوی نیمه شناور را خواستار شد.

وی با اشاره به نیاز صنعت نفت به این دارایی ارزشمند که به عنوان تنها سکوی نیمه شناور ایران برای حفاری های اکتشافی آینده در خزر برای ما بسیار قابل اهمیت است اظهار کرد: باید به نحو مطلوب و بر اساس دستورالعمل های بین المللی و دریایی از این سکو حفاظت و مراقبت شود.

در این بازدید مهرداد اکبری، معاون مدیرعامل شرکت نفت خزر و جمعی از مدیران این شرکت مدیر HSE نفت را همراهی کردند.

 شایان ذکر است در این بازدید موارد ایمنی و زیست محیطی در منطقه عملیاتی خزر، اسکله پشتیبانی و موارد مرتبط با سکوی امیرکبیر و شناورهای کاسپین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
 

https://roydadnaft.ir/16157کپی شد!