دبیرکل اوپک: ایران نقش پررنگی در ثبات بازار نفت دارد

دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر نقش مهم ایران به عنوان یکی از کشورهای مؤسس این سازمان در ثبات بازار نفت تأکید کرد. 

به گزارش روزنامه الرأی، «هیثم الغیص» دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) بر نقش مهم ایران به عنوان یکی از کشورهای مؤسس این سازمان در ثبات بازار نفت تأکید کرد.

وی که اخیرا به این سمت انتخاب شده است، گفت که ایران و ونزوئلا از مهمترین کشورهای مؤسس اوپک بوده و نقش پررنگی در ثبات بازار نفت دارند.

الغیص تصریح کرد که یکپارچگی و همبستگی اعضای اوپک به‌رغم تمامی شرایط پیرامونی، از نقاط قوت این سازمان است.

دبیرکل اوپک افزود که پیام دائمی این سازمان به جهان این است که کاهش سرمایه‌گذاری‌های نفتی، افزایش قیمت‌ها را به دنبال خواهد داشت.

https://roydadnaft.ir/16070کپی شد!