مانور نشتی بنزین پیرولیز در بخش مخازن واحد الفین پتروشیمی جم

نهمین مانور سالیانه آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری مجتمع پتروشیمی جم با موضوع وقوع نشتی بنزین پیرولیز در بخش مخازن واحد الفین برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پتروشیمی جم؛ یکی از اپراتورهای سایت که در محیط مشغول فعالیت بوده، متوجه وقوع نشتی بنزین پیرولیز از محل سیل پمپ P-953B شده و به اتاق کنترل اعلام می‌کند، پرسنل اتاق کنترل نیز بلافاصله طی تماس با ایستگاه آتش‌نشانی، اطلاع‌رسانی و تقاضای کمک می‌نمایند.

سپس اپراتور هایدرانت مانیتور ضلع غربی پمپ را جهت رقیق‌سازی و کنترل در مراحل اولیه وقوع نشتی به سرویس در‌آورده و اقدامات لازم در خصوص کنترل مسیرهای ورودی و خروجی پمپ توسط نیروهای بهره‌برداری صورت می‌گیرد.  

ایستگاه آتش‌نشانی بلافاصله پس از اطلاع، تیم اطفاء حریق را به محل حادثه اعزام نموده و طی تماس با بهداری، تقاضای اعزام آمبولانس کرده و سپس به کشیک ارشد مجتمع و حراست اطلاع می‌دهند.

عملیات رقیق‌سازی، تا زمان تحت کنترل درآمدن نشتی ادامه ‌یافته و پس از کنترل کامل نشتی، فرمانده حادثه، از آتش‌نشانان جهت بررسی موقعیت، تقاضای اقدام می‌نماید. با ایمن اعلام شدن شرایط محیطی، بررسی‌های لازم در خصوص شرایط موجود و اقدامات آتی از سوی بهره‌برداری صورت می‌گیرد.

پس از نرمال شدن شرایط ایمنی، فرمانده حادثه دستور پایان مانور را صادر می‌کند. امور HSE نیز در طول انجام مانور، فرآیند ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای مانور را بر عهده داشته و در پایان، نتایج جمع‌بندی شده را به صورت گزارش ارزیابی به گروه‌های مرتبط ارائه می‌کند.

گفتنی است در نشست پایانی مانور ارزیابی‌های مربوط به افسر حراست، افسر لجستیک و تعمیرات؛ بهداشت و درمان؛ تیم فرماندهی حادثه؛ موضوعات ایمنی؛ نحوه تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و اجرا و نحوه اعلام و اعزام تیم آتش‌نشانی انجام گرفته و همچنین فرصت‌های بهبود، نقاط قوت و پیشنهادات بررسی گردید.

https://roydadnaft.ir/15895کپی شد!