نظارت محیط زیست بر مدیریت پسماند‌های صنعتی و خطرناک منطقه ویژه پارس

رییس اداره آب و خاک و پسماند اداره کل حفاظت محیط زیست بوشهر گفت: ساماندهی و مدیریت پسماند‌های صنعتی و تولیدی در صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال انجام است.

مصطفی رشیدی بیان کرد: با پیگیری‌های به‌عمل آمده در ۳ سال گذشته، و راه‌اندازی سامانه محیط زیست علاوه بر الزام کلیه واحد‌ها به ایجاد مکان مناسب مطابق با ضوایط و مقررات محیط زیست برای انبار کردن موقت پسماند‌ها در جهت کاهش آلودگی آب و خاک، حمل و نقل تمام پسماند‌های تولیدی واحد‌های نفت و گاز مستقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس از طریق سامانه محیط زیست به مراکز مورد تایید سارمان حفاظت محیط زیست برای بازیافت، امحا و یا دفن استاندارد منتقل شد.

وی افزود: بر همین اساس از سال گذشته تا کنون از واحد‌های پالایشگاهی و پتروشیمی مستقر در استان میزان ۶ هزار تن پسماند صنعتی، ۱۱هزار تن از انواع پسماند‌های ویژه و ۵ هزار تن پسماند‌های عادی به مراکز مجاز بازیافت و امحا سراسر کشور منتقل شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر نیز می‌گوید: مدیریت نکردن پسماند‌های صنعتی موجب ایجاد آلودگی‌های زیست محیطی می‌شود که در راستای جلوگیری از آلودگی‌های آب و خاک و هوا، این‌گونه پسماند‌ها باید مدیریت و با رعایت اصول بهداشتی و محیط زیستی دفع و یا بازیافت شوند.

فرهاد قلی نژاد افزود: واحد‌های صنعتی به عنوان تولید کنندگان، وفق قانون مدیریت پسماند‌ها ملزم به مدیریت پسماند‌های تولیدی هستند و سازمان حفاظت محیط زیست بر مدیریت پسماند‌ها نظارت می‌کند که این موضوع در سال‌های گذشته پیگیری و گاه اخطاریه‌های لازم برای برخی صنایع استان صادر که منجر به مدیریت اصولی این‌گونه پسماند‌ها شده است.

وی یادآور شد: پسماند‌های صنعتی به دلیل خطرناک بودن به عنوان پسماند‌های ویژه طبقه‌بندی می‌شوند و نیازمند مدیریت ویژه هستند.

https://roydadnaft.ir/15807کپی شد!