گزارش تصویری از حضور کارکنان ؛ بسیجیان و مدیران صنعت نفت جنوب در راهپیمایی روز جهانی قدس ۱۳۹۸ در اهواز

https://roydadnaft.ir/1576کپی شد!