حق بدیهی همجواران صنعت نفت در عسلویه برای اشتغال در صنایع پارس جنوبی/ به عمل کار برآید (به قلم محمدصادق رزمی)

از روزی که پارس جنوبی در منطقه عسلویه کار خود را آغاز نمود دو چالش مهم و عمده بین ساکنین و صنعت نفت پدیدار شد، محیط زیست و اشتغال، که سالیان سال است بر اثر بی توجهی صنعت نفت به میزبانان مظلوم این صنعت بزرگ و عدم بر آوردن خواسته های آنان هر از چند گاهی باعث اعتراضات مردم این منطقه زر خیز می شود.

خوشبختانه در دولت جدید با شروع پروژه جمع آوری گازهای فلر و خاموش کردن آنها اندک اندک تعداد روزهای آلوده در عسلویه کمتر و کمتر می شود و محیط زیست عسلویه می رود که جانی تازه بگیرد.

اما از سوی دیگر، چالشی که این روزها در عسلویه باعث اعتراضات و حواشی زیادی شده است موضوع اشتغال کارجویان بومی شهرستان عسلویه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی مستقر در منطقه می باشد. در حالی که از همه نقاط ایران افراد زیادی در شرکت های منطقه ویژه پارس مشغول به کار هستند سهم کارجویان شهرستان عسلویه جز بیکاری و حسرت نبوده است.

مشکل اشتغال کارجویان شهرستان عسلویه نه با نامه نگاری های متعدد که با اقدام عملی قابل حل است. مسئولان شهرستان عسلویه و سازمان منطقه ویژه پارس می بایست با در نظر گرفتن اقدامات تنبیهی برای شرکت های متخلف که از بکارگیری جوانان شهرستان عسلویه استنکاف میکنند آنها را مکلف به استخدام این جوانان نمایند. مشکل اشتغال شهرستان عسلویه به علت رو در بایستی مدیران ارشد شهرستان و سازمان منطقه ویژه با مدیران پتروشیمی ها، نفت و گاز پارس و مجتمع گاز پارس جنوبی می باشد، زیرا وقتی مدیران این شرکت ها جدیت نهادهای حاکمیتی را در اعمال تنبیه و محدودیت بر علیه شرکت های متخلف مشاهده نمایند دیگر به خود اجازه نخواهند داد از استخدام کارجویان بومی شهرستان عسلویه استنکاف نمایند.

از طرفی دیگر، شرکت ها باید توجه نمایند که استخدام کارجویان بومی شهرستان برای آنها مزایایی زیادی از قبیل عدم نیاز به کمپ، عدم نیاز به شام و صبحانه، عدم نیاز به پرواز و … خواهد داشت و همچنین رضایت همجواران صنعت نفت از آنان، در شرایط سخت می تواند راهگشای ایشان گردد.

امید است با آغاز اقدامات عملی از طرف دستگاه های حاکمیتی شهرستان عسلویه و همکاری و هماهنگی سایر نهادهای ذیربط، شرکت های مستقر در منطقه پارس جنوبی گیت های استخدامی خود را به روی کارجویان مظلوم بومی شهرستان عسلویه بگشایند و مشکل اشتغال در عسلویه برای همیشه به تاریخ سپرده شود.

https://roydadnaft.ir/15752کپی شد!