ارسال کمک‌های منطقه ویژه پارس به مناطق زلزله زده استان هرمزگان

کمک‌های منطقه ویژه پارس پس از تشکیل کمیته بحران این منطقه به مناطق زلزله زده استان هرمزگان ارسال شد.

این کمک‌ها در قالب کانکس، وسایل مورد نیاز بهداشتی و مواد غذایی با همیاری شورای راهبردی پتروشیمی‌های منطقه ویژه پارس و همچنین سازمان منطقه ویژه پارس به مناطق زلزله زده دژگان و سایه خوش ارسال شد.

همچنین گروه جهادی شهید شاطری از منطقه ویژه پارس جهت کمک رسانی به هموطنان زلزله زده در استان هرمزکان در روستای دژگان مستقر شده است.

earthquake 7
earthquake 6
earthquake 5
earthquake 4
earthquake 3
earthquake 2
earthquake 1
https://roydadnaft.ir/15634کپی شد!