توضیح صندوق بازنشستگی صنعت نفت در خصوص بدهی به بانک

صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در خصوص خبر بدهی این صندوق به بانک، توضیحاتی برای تنویر افکار عمومی ارائه کرد.

در توضیح صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت آمده است:

«بانک صنعت و معدن، همسو با اجرای قوانین جاری کشور و دستور ریاست جمهوری به وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اعلام اسامی بدهکاران کلان بانکی، فهرست بخشی از بدهکاران دارای بدهی مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک تا پایان خرداد ۱۴۰۱ را منتشر کرده است. نام صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت در این فهرست مشاهده می‌شود بنابراین برای تنویر افکارعمومی تصریح می‌شود: 

صندوق بازنشستگی صنعت نفت، سال ۹۴ از بانک صنعت و معدن و از محل سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی نزد آن بانک و با ضمانت شرکت ملی نفت ایران این وام را دریافت کرده و همه منابع آن را با هدف توسعه‌ای طرح‌های ملی در حوزه نفت در اختیار این شرکت قرار داده است، بنابراین پرداخت اصل و فرع این وام به‌عهده این شرکت است و این شرکت نیز براساس مبادلات اقتصادی و مالی‌اش نسبت به بازپرداخت آن اقدام و مدیریت خواهد کرد.

در ضمن همکاری اقتصادی و مالی میان صندوق نفت و شرکت ملی نفت موضوعی مرسوم است.

در خصوص مطلب کسری منابع ورودی صندوق‌ها از محل «پرداخت کسور شاغلان رسمی»، همان‌طور که پیش‌تر تصریح شده است، مسیر ورودی منابع به صندوق‌ها دارای دو حوزه است. نخست، «منابع حاصل از کسور پرداختی شاغلان» و دوم «سود به‌دست‌آمده از فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری».  بنابراین هر کجا که سخن از کاهش ورودی منابع ذکر شده حوزه آن هم بیان شده است. از این رو، کاهش ورودی منابع صندوق، مطابق گزارش‌های پیشین ناشی از کاهش کسور پرداختی کارمندان رسمی است، چون در پیش از یک دهه‌ گذشته، صنعت نفت از منظر تعداد، نیروی رسمی قابل توجهی را استخدام نکرده است.  

خاستگاه کاهش منابع ورودی از محل کسور شاغلان همان‌طور که در مصاحبه منتشر شده شهریورماه سال گذشته مدیر امور مالی صندوق‌ها در رسانه‌ها نیز ذکر شده است، به دهه‌های گذشته باز می‌گردد، زیرا به‌طور تقریبی در دهه‌های گذشته در مقابل یک فرد مستمری‌بگیر پنج فرد شاغل و کسورپرداز به صندوق‌ها وجود داشت اما به مرور با توجه به کاهش ورود نیروی‌های رسمی به صنعت نفت، در مقابل یک فرد مستمری‌بگیر، کمتر از یک نفر شاغل کسورپرداز به صندوق‌ها وجود دارد، بنابراین منابع ورودی از محل کسور شاغلان به صندوق‌ها کاهش یافته و به مرور به تعداد بازنشستگان افزوده شده است. در همه این سال‌ها کسری ورودی کسور شاغلان از ورودی رو به افزایش حاصل از سود سرمایه‌گذاری‌ها تأمین می‌شده و این روند ادامه دارد.  

بنابراین، کاهش منابع ناشی از پرداخت کسور شاغلان که به تعداد آنها وابسته است در حوزه اختیار صندوق نفت نیست، اما توان صندوق نفت به‌گونه‌ای است که موفق شده در همه این سال‌ها به‌خصوص در یک سال اخیر با تکیه بر افزایش ورودی ناشی از سود سرمایه‌گذاری‌ها این کسری را تأمین منابع و مدیریت کند.  

حال اینکه با وجود کسری ورودی منابع از محل کسور پرداختی شاغلان، صندوق نفت موفق به انجام تعهدات خود شده است بیانگر توان حوزه سرمایه‌گذاری این صندوق و تلاش و موفقیتی ستودنی در حوزه تأمین منابع است، در ضمن در گزارش‌های نظام بیمه‌ای (اکچوئری) بخش مطالعات راهبردی صندوق‌ها همه این موارد آینده‌پژوهی شده است.  

به همین سبب صندوق نفت سرمایه‌گذاری‌های خود را توسعه داده است و از نظر توان مالی و سرمایه‌گذاری پایدار برای انجام تعهدات جاری و آینده خویش در برابر شاغلان، بازنشستگان و بازماندگان ارجمند هیچ‌گونه مشکلی ندارد.»

https://roydadnaft.ir/15555کپی شد!