خوراک طرح متانول ۲ پتروشیمی خارک مهیاست

مدیر عامل شرکت پتروشیمی خارک گفت: خوراک طرح متانول ۲ پتروشیمی خارک کاملا فراهم است و مجوز احداث طرح و قرارداد تامین خوراک از IGAT۶ در اختیار است. خوشه متانول از خوشه‌های بسیار مهم و زنجیره ارزش در حوزه پتروشیمی است.

بهمن بهزادی مدیر عامل شرکت پتروشیمی خارک در حاشیه بازدید رئیس هیئت‌رئیسه صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت از طرح در حال احداث متانول دوم پتروشیمی خارک،  گفت: متانول یکی از محصولات پایه پتروشیمی است و  نظر به عدم راه اندازی طرح‌های مایع‌سازی گاز طبیعی ( LNG )، ایران یکی از بهترین نقاط دنیا برای تولید این محصول است.

وی تصریح کرد: زنجیره ارزش متانول از زنجیره‌های بسیار مهم صنعت پتروشیمی است و از جمله محصولات آن اسید استیک، VAM؛ PVOH؛ PVA؛ فرمالین، MA؛ MMA,  و MTE است.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی خارک افزود: خوراک طرح متانول ۲ پتروشیمی خارک کاملا مهیاست و مجوز و قرارداد تامین خوراک از IGAT۶ در اختیار است و بر این اساس تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار در این طرح هزینه شده است.

وی تصریح کرد: اما نظر به سوزاندن میلیون‌ها متر مکعب گاز ارزشمند در میدان مشترک فروزان با عربستان از طریق مشعل‌ها و سوختن سالانه میلیون‌ها دلار سرمایه کشور، به دنبال تبدیل این گاز فلر به عنوان خوراک طرح متانول دوم پتروشیمی خارک به محصول هستیم.

بهزادی درباره پیشرفت فرایندی کار افزود: بخش‌های جانبی از جمله نیروگاه، آب سازی، اسکله و جاده ها، استحصال زمین و آماده سازی انجام و بعضی از تجهیزات مهم شامل کمپرسورهای طرح خریداری و در انبارهای مجتمع پتروشیمی خارک قرار دارند. بنابراین به امید خدا در افق ۱۴۰۴ که از سوی رئیس هیئت رئیسه صندوق‌های بازنشستگی ترسیم شده است شاهد بهره برداری از طرح خواهیم بود.  

وی گفت: خارک بهترین مکان جغرافیایی ایران و اقتصادی ترین محل از کشور برای احداث واحد متانول است چون احداث صنایع انرژی‌بر خارج از سواحل خلیج فارس و دریای عمان ضمنآنکه صرفه اقتصادی ندارد مخرب محیط زیست نیز هست.  

https://roydadnaft.ir/15391کپی شد!