کارگران قراردادی نفت نگرانند؛ رسمی یا پیمانکاری؛ مساله اینست!

جمعی از کارگران شرکت‌های تابعه وزارت نفت در تماس با خبرنگار ایلنا از گسترش قراردادهای پیمانکاری ابراز نگرانی کردند و گفتند: نگرانیم که ما کارگران قرارداد معین یا قرارداد ثابت به پیمانکاران واگذار شویم.

از قرار معلوم این نگرانی بیشتر در مورد کارگران با سطح تحصیلات پایین‌تر مصداق پیدا می‌کند؛ کارگرانی که سالها پیش با مدرک تحصیلی دیپلم به استخدام شرکت‌های تابعه وزارت نفت درآمده‌اند. این کارگران می‌گویند: بیست سال پیش که شروع به کار کردیم، امید داشتیم که روزی رسمی شویم؛ حال نگرانیم که نکند بعد از بیست سال کار و جان‌کندن، تبدیل به کارگر پیمانکاری یا ارکان ثالث شویم.

این کارگران از آنچه در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است، ابراز نگرانی می‌کنند؛ این درحالیست که مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی همین اواخر گفته است: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار نفر در این شرکت مشغول به کار هستند؛ مطابق چارت سازمانی پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی دارای ۴ هزار و ۲۲۳ نیروی رسمی است؛ هم اکنون ۶۰۹ نیروی قرارداد مستقیم در فازهای مختلف مشغول فعالیت هستند و بیش از ۸ هزار و ۸۸۹ نیروی ارکان ثالث نیز در این مجتمع شاغل هستند؛ این تعداد تنها در مورد نیروهایی است که در خود مجتمع مشغول به کار هستند.

با این حساب تعداد پیمانکاری‌های پارس جنوبی دوبرابر رسمی‌هاست؛ حال کارگران قراردادی که خود را در میانه این چرخه می‌بینند، نگرانند که به جای رسمی شدن که رویای سالیان آنها بوده، پیمانکاری شوند.

https://roydadnaft.ir/1529کپی شد!