ادامه وصول طلب‌های نفتی و گازی با دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه با تقویت دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم توانستیم طلب گازبهای خود را از عراق بگیریم، گفت: به نظر می رسد وزارت نفت باید با استفاده از دپلماسی انرژی دیگر طلب‌های نفتی و گازی خود را نیز هرچه زودتر با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور خارجه وصول کند.

محمدعلی خطیبی شانا اظهار کرد: امروزه در بازارهای انرژی همه کشورها به‌دنبال منافع خود هستند و اگر ایران به‌دنبال منافع خود نباشد کشورهای دیگر همچنان از باز پس دادن پول‌های مسدودشده نفت و گاز ایران در حساب‌های خود سر باز می‌زنند، در این زمینه دیگر مراکز و وزارتخانه‌های ذی‌ربط نباید وزارت نفت را در این مسیر تنها بگذارند.

وی با یادآوری اینکه در زمان دولت‌های نهم و دهم نیز کشور عراق به‌دلیل کمبودهایی که داشت هزینه واردات برق و فرآورده‌های نفتی ایران را با تأخیر پرداخت می‌کرد، گفت: در سال‌های گذشته نیز به‌طور معمول به بهانه گرفتن مجوز از منابع مختلف از پرداخت به‌موقع پول طفره می‌رفت.

مدیر پیشین امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران با اشاره به کمبود برق در فصول گرم در کشور عراق گفت: هم‌اکنون با توجه به وجود زیرساخت‌های موجود امکان صادرات بیشتر گاز به این کشور وجود دارد، افزود: ایران در فصل گرم سال با مازاد گاز روبه‌روست، در حالی که طرف عراقی در این فصل حداکثر مصرف خود را دارد، این موضوع می‌تواند با اعمال یک مدیریت مصرف فصلی، افزایش صادرات گاز به این کشور را تسهیل کند، ضمن آنکه افزایش صادرات گاز به عراق به شرط خوش‌حسابی این کشور در زمینه پرداخت گازبها باید باشد.

خطیبی تصریح کرد: بر اساس شواهد موجود و شنیده‌ها در سال‌های اخیر به نظر می رسد آمریکا به عراق در زمینه تأمین برق و صنایع وابسته به آن از ایران و هر کشور دیگری چراغ سبز نشان داده است، البته باید تأکید کنم که طرف ایران در زمینه صادرات گاز، دولت عراق است، ضمن آنکه باید توجه داشت که عراق با چه شرایطی و چه مجوزهایی اقدام به  امضای قرارداد با چه کشورهایی می‌کند.

وی ادامه داد: به خود عراق مربوط است که با چه کشوری برای تأمین انرژی و برق قرارداد امضا می‌کند زیرا این کشور با علم بر شرایط موجود خود با طرف‌های خارجی از جمله واردات گاز از ایران توافق کرده است.

https://roydadnaft.ir/15278کپی شد!