افزایش ضریب ایمنی چاه‌های نفت منطقه عملیاتی چشمه‌خوش

خدمات فنی چاه‌های شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، در منطقه عملیاتی چشمه‌خوش با همکاری کارگاه مرکزی منطقه عملیاتی تنگ بیجار و همکاری با دیگر شرکت‌های زیرمجموعه شرکت نفت مناطق مرکزی، یک دستگاه شیر فوران‌گیر چاه‌پیمایی را تعمیر و بازسازی کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، میرحسین کاظمی، معاون مدیرعامل در عملیات شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، درباره مراحل انجام پروژه یادشده اظهار کرد: در این پروژه ضمن بهره‌برداری بهینه از امکانات، ادوات و ماشین‌آلات موجود مناطق عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب، با استفاده از توان فنی و تخصصی داخل شرکت در کمتر از دو هفته با صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد ریال پایان یافت.

وی افزود: با توجه به نیاز مبرم عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت وگاز غرب به این دستگاه، استفاده از منابع موجود شرکت نفت مناطق مرکزی ایران در منطقه عملیاتی دالان شناسایی شد و مورد استفاده قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، شیر فوران‌گیر چاه‌پیمایی یکی از مهم‌ترین ادوات کنترل فشار سرچاهی است که ضرورت دارد در هر عملیات درون‌چاهی به‌عنوان نخستین دستگاه روی تاج چاه بسته شود تا بنا به هر دلیلی در حین انجام عملیات درون‌چاهی هریک از ادوات کنترل فشار سرچاه دچار نشتی شد، همانند یک شیر هیدرولیکی از داخل کامیون چاه‌پیمایی با اعمال فشار هیدرولیک بسته شده و از فوران چاه جلوگیری کند.


منبع: روابط عمومی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

https://roydadnaft.ir/15236کپی شد!