رئیس هیئت مدیره جدید شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد

وحیدرضا زیدی‌فرد با حکم وزیر نفت به‌عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت منصوب شد.

جواد اوجی در حکمی وحیدرضا زیدی‌فرد را به‌عنوان عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به‌مدت دو سال منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: 

با عنایت به مصوبه نشست مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده نمایندگان صاحبان سهام شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ و به استناد ماده (۱۰) اساسنامه آن شرکت (مصوب۱۳۹۳/۲/۳ هیئت وزیران)، بدین‌وسیله جنابعالی به عنوان (عضو اصلی و رئیس هیئت مدیره شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت) برای مدت دو سال منصوب می‌شوید.

امید است با اتکال به الطاف خداوند متعال در انجام امور محوله موفق و مؤید باشید.

https://roydadnaft.ir/15131کپی شد!