رئیس انجمن روابط عمومی ایران روز جهانی ارتباطات را تبریک گفت

محمدرضا حقیقی رئیس انجمن روابط عمومی ایران به مناسبت روز جهانی ارتباطات، با صدور پیامی این روز را به تمامی فعالان عرصه روابط عمومی، ارتباطات و رسانه کشور تبریک گفت:

در قسمتی از این پیام آمده:

اکنون که حدود ۱۲۰ سال از ریشه های تاریخی پیدایش روابط عمومی در جهان و بیش از پنج دهه در ایران می گذرد و سیر تکاملی این علم، فن و هنر در ابعاد مختلف روندی سریع و رو به رشد را در تمامی کشورها طی می کند و آثار خیره کننده آن در ابعاد مختلف مشهود است، ما همچنان در کشورمان از چند چالش اساسی نظیر ضعف ساختاری، علمی، تحقیق و توسعه، منابع انسانی متخصص و… رنج می بریم و این در حالی است که می بایست زیرساخت های آن را در ابعاد مختلف طی سال های قبل آماده می نمودیم.

دکتر حقیقی در بخش دیگری از این پیام تاکید دارد: عدم توجه به قانون گذاری و ساختارسازی در بنیان های رشته ارتباطات و روابط عمومی، نگرش عمومی به این دانش تخصصی و بین رشته ای، برگزاری سمینارهای غیرعلمی و غیرتخصصی و از همه مهم تر عدم جایگاه مطلوب روابط عمومی در ساختار اداری کشور موجب لطمات بیشتری را فراهم آورده است.
وی در پایان ضمن آرزوی توفیق برای همه اساتید، دانشجویان و شاغلان حوزه روابط عمومی، روز جهانی ارتباطات را به همه فعالان این حوزه تبریک گفت.

https://roydadnaft.ir/1509کپی شد!