عملیات آواربرداری از ساختمان متروپل به پایان رسید

با همت و تلاش گروهای مختلف مردمی، حرکت های خودجوش مردم آبادان، ستاد بحران استان خوزستان، نهادها و سازمان ها و شرکت های نفتی مستقر در آبادان، پس از ۱۰ روز تلاش شبانه روزی، عملیات آواربرداری از ساختمان متروپل به پایان رسید.

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از روز نخست با تاکید مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و با دستور ویژه مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب،جناب اقای مهندس دانشی قرارگاه جهادی پشتیبانی و امدادرسانی به حادثه متروپل تشکیل گردید و خدمات مناطق در همه حوزه های لجستیکی، نیروی انسانی و رفاهی تا امروز با قوت و بدون تاخیر ادامه داشت.

در همین راستا ضمن تسلیت مجدد محضر ملت شریف ایران، مردم خوزستان، مردم نجیب آبادان و علی‌الخصوص خانواده های عزادار و بازماندگان این حادثه تلخ، از همه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های نفتی حاضر در متروپل به خصوص همکارانمان در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب که جهادی و خالصانه در میدان بودند صمیمانه قدردانی میشود.

روابط عمومی شرکت ملی مناطق مناطق نفت‌خیز جنوب

https://roydadnaft.ir/15075کپی شد!