مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در بازدید از غرفه موزه‌های نفت مطرح کرد: وزارت نفت پیشرو در حفظ میراث صنعتی کشور

سیدپیروز موسوی با حضور در غرفه موزه‌های صنعت نفت و آشنایی از روند فعالیت این مجموعه، حفظ میراث صنعت نفت را نیازمند عزم و مشارکت همه شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت دانست.

وی ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران موزه‌ها و مرکز اسناد صنعت برای حفاظت از میراث برجای مانده این صنعت، افزود: گنجینه میراث این صنعت می توانست پربارتر باشد، اما متأسفانه گنجینه های ارزشمندی از فعالیت های صنعت نفت در طول سالهای گذشته نابود شده است، با این حال کمتر صنعتی در کشور به موضوع حفظ تاریخ و میراث پرداخته است و وزارت نفت در این زمینه پیشرو بوده است.

وی انعکاس فعالیت و تلاش زحمتکشان این عرصه را چه کسانی که با صنعت نفت به صورت مستقیم کار می کنند و چه کسانی که به طور غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند، ضروری عنوان کرد و گفت: میراث نفت باید حفظ شده و به نسل های بعدی منتقل شود تا مردم بدانند صنعت نفت چقدر توانست در رشد کشور موثر باشد.

موسوی افزود: در مدت زمانی که راهبری شرکت پایانه های نفتی ایران را عهده دار بودم، تجهیزات قدیمی و ارزشمندی را جمع آوری و به مدیریت موزه های صنعت نفت منتقل کردیم که امیدوارم دیگر شرکت های زیرمجموعه وزارت نفت نیز با تمام توان، اسناد و اقلام میراثی خود را در اختیار مدیریت موزه ها و مرکز اسناد صنعت نفت قرار داده و با این اقدام به حفظ و ثبت این گنجینه ها کمک کنند.

https://roydadnaft.ir/1454کپی شد!