سیدمحمدعلی موسوی جانشین مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس: نزدیک به ۹ میلیارد تومان از حقوق کارگران در پارس جنوبی استیفا شده است.

جانشین مدیریت کار و خدمات اشتغال سازمان منطقه ویژه پارس در مراسم بزرگداشت روز جهانی کارگر با اشاره به تلاش این اداره جهت احقاق حقوق کارگران افزود: در سال گذشته در زمینه روابط کارگری  5508 تعداد پرونده رای صادر شده است و خوشبختانه نزدیک به ۹ میلیارد تومان از حقوق کارگران در پارس جنوبی استیفا شده است.

موسوی با اشاره به ۲۳۱۳ پرونده بیمه بیکاری طی بازه زمانی یاد شده گفت: از این تعداد برای  1296 نفر بیمه بیکاری آنها جاری شده است و همچنین در ۸۷ شرکت انتخابات کارگری را در سطح پارس جنوبی برگزار کردیم که ۱۵۴ نماینده کارگری از سوی کارگران انتخاب شده‌اند. 

وی ادامه داد: در سال گذشته  حوادث ناشی از کار ۲۸۴ مورد بوده است و تعداد ۱۷۴ پرونده بازرسی حقوق و دستمزد جهت ایفای حقوق بررسی شده است و همچنین ۲۸۴ پرونده در زمینه کارهای سخت و زیان آور و بازنشستگی پیش از موعد احصاء شده است.

موسوی همچنین گفت: پارسال ۲۹ شرکت خواهان به کارگیری نیروهای تبعه خارجی شدند که ۷۳ پروانه اشتغال در این زمینه صادر شده است و این درحالی است که ۱۰۵۰ تبعه خارجی در سال گذشته در منطقه اقامت کمتر از ۱۰ روز داشته‌اند.

سیاوس گرمسیری‌ نژاد نماینده سندیکای کارگران منطقه ویژه پارس نیز در این مراسم خواهان برقراری عدالت در پرداخت‌ها و قوانین رفاهی شرکت‌ها جهت افزایش بازدهی تولید شد.

https://roydadnaft.ir/1430کپی شد!