رییس کانون شورای اسلامی کار: ۹۵ درصد کارگران استان بوشهر قرارداد موقت دارند

 رئیس کانون شورای اسلامی کار استان بوشهر گفت: نبود امنیت شغلی و وجود قراردادهای موقت کار از جمله مشکلات صنفی کارگران است.

عباس قاسمی منش در حاشیه نشست خبری مدیران کار و تامین اجتماعی استان بوشهر در آستانه روز کارگر افزود: با وجود صنایع بزرگ موجود در استان بوشهر که انتظار می رود شاهد تثبیت اشتغال باشیم، اما ۹۵ درصد نیروهای کارگر استان بوشهر دارای قرارداد موقت هستند و هیچ امنیت شغلی ندارند.

وی بیان کرد: مشکل دیگر، استفاده شرکت ها از نیروهای بازنشسته به دلیل مجبور نبودن به پرداخت حق بیمه است که باعث شده نیروهای جوان استان بیکاربمانند و انتظار داریم بازرسی اداره کار در این خصوص فعال تر باشد.

قاسمی منش همچنین با اشاره به نواقص زیاد بخش درمان تامین اجتماعی تصریح کرد: درمان به عنوان ویترین خدمات سازمان تامین اجتماعی محسوب می شود که با وجود پرداخت حق بیمه اما کمبودهای زیادی در این بخش در استان وجود دارد و خدمات ارائه شده مناسب نیست.

وی اظهار داشت: تا زمانی که مشکلات جامعه کارگری و معیشتی این قشر برطرف نشود روحیه ای وجود ندارد که بتوانند از فضاهای ورزشی و سایر مزایای تفریحی استفاده کنند.

به نوشته ایرنا، قاسمی منش گفت: به دلیل نبود بازار کار مناسب با وجود تاسیسات عظیم نفت و گاز در استان بوشهر نیروی جوان با اطمینان از آموزش های فنی و حرفه ای استقبال نمی کند.

https://roydadnaft.ir/1394کپی شد!