گلایه نیروهای پیمانکاری منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی درخصوص بیمه تکمیلی

شنیده ها حاکی از آن است که وزارت نفت در شهریورماه سال ۱۳۹۷یک قرارداد برای بیمه تکمیلی با یکی از شرکت های بیمه گذار خصوصی منعقد می کندکه بعد از چند ماه و در پی به وجود آمدن مشکلات زیادی، آن قرارداد لغو و با بیمه دیگری قرارداد بسته می شود. 

در این شرایط تعدادی از نیروهای پیمانکاری(ارکان ثالث) سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی بدلیل عدم شفافیت قرارداد و نبود نمایندگی شرکت بیمه گذار دراستان بوشهر و همچنین عدم دریافت مبالغ فاکتورهای که به شرکت بیمه گذار داده اند خواستار لغو درخواست خود هستند،  اما گفته می شود؛  وزرات نفت داشتن بیمه تکمیلی را برای کسانی که اسم خود را به شرکت داده اند اجباری اعلام کرده و مقرر  شده است از شهریورماه سال گذشته تا اردیبهشت امسال مبالغی به صورت قسطی از حقوق کارکنان کسر می شود. 

لازم به ذکر است کارکنان پیمانکاری(ارکان ثالث) سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی خواستار عقد قرارداد با شرکت های بیمه گذار دولتی هستند.

https://roydadnaft.ir/1357کپی شد!