نقد کوتاهی بر اظهارات رییس بانک مرکزی در خصوص کاهش سود بانکی

چندی پیش جناب آقای همتی رییس کل بانک مرکزی در اظهاراتی علت اینکه نقدینگی در کشور افزایش یافته است را سود بالای بانک ها دانسته بودند و گفتند که به زودی سود بانکی را کم میکنند تا مردم سپرده های خود را به سوی تولید روانه نمایند.

به صورت کلی این اظهارات درست و مطابق نظریه های اقتصادی می باشد ولی به شرطی که بستر و شرایط داخلی و خارجی کشور برای ایجاد کارگاه های تولیدی فراهم باشد.

در شرایطی که کشورهای خارجی در حال خروج سرمایه های خود از کشور می باشند و فشار خارجی و تحریم ها به اوج خود رسیده است و‌شرایط تولید و ایجاد کارگاه ها به بدترین وضعیت خود در سال های اخیر رسیده است کاملا واضح است که کاهش سود بانک ها و روانه کردن سپرده های مردم به بازار فقط باعث افزایش قیمت ارزها، طلا، خودرو و مسکن خواهد شد.

اولین بار که دولت مستقر به صورت دستوری سود بانک ها را کاهش داد و در شرایطی که برجام به تصویب رسیده بود و از تحریم های دشمنان نیز خبری نبود و شرایط تولید به نسبت این روزها بسیار بهتر بود، این اتفاق باعث افزایش قیمت ارزها و طلا گردید.

ولیکن دولت و تئوریسین های اقتصادی آن بی توجه به این تبعات و مجددا با کاهش دستوری سود های بانکی و همزمان با تحریم ها موجب نابسامانی بازار ارز، خودرو، طلا، مسکن و .. شدند.

گویا دولت از اتفاقات گذشته هنوز درس نگرفته است و برای بار سوم قصد دارد با کاهش دستوری سود بانکی موجب نابسامانی بیشتر بازار و اقتصاد گردد زیرا آنچه مسلم است در این شرایط سپرده ها به سوی تولید روانه نخواهند شد.

https://roydadnaft.ir/1353کپی شد!