عاقبت با تلاش گسترده افراد تنگ نظر حاصل شد/ موج گسترده ناامیدی در بین کارکنان قرارداد مستقیم سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

همه شاغلین در منطقه پارس جنوبی به این نکته تلخ اذعان دارند که در بین شرکت های مستقر در پارس جنوبی کمترین حقوق متعلق به کارکنان قراردادی و پیمانکاری سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس می باشد.

از همین رو سیدپیروز موسوی مدیرعامل سازمان کارگروه هایی را برای حل مشکل کارکنان ایجاد نمود تا راهکارهای قانونی کمک به کارکنان قراردادی و پیمانکاری را پیشنهاد نمایند.

از طرفی علیرغم قرار داشتن سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در منطقه عملیاتی عسلویه، بند ۱۰ ترمیمی – تخصصی ابلاغیه به علت کارشکنی های برخی از مدیران سابق این سازمان و ارسال گزارشات و توجیحات سراسر اشتباه شامل کارکنان قرارداد مستقیم نشد‌ و افزایش حقوق آنها دقیقا به اندازه تهران و مناطق غیر عملیاتی اعمال شد و حتی فرمول جدید اضافه کاری نیز برای آنها اعمال نگردید.

همزمان با‌ ورود سید پیروز موسوی به سازمان و اطلاع از شرایط کارکنان بلافاصله کارگروهی تشکیل دادند و مکاتباتی در خصوص اعمال بند ۱۰ ترمیمی تخصصی ابلاغیه انجام دادند که متاسفانه با توجه به خرابکاری های گذشته این امر رخ نداد و ایشان در جهت بالا بردن روحیه کارکنان با ارائه پیشنهادی و تصویب آن در هیات مدیره منطقه پارس سعی در ایجاد تسهیلاتی برای خدمات رفاهی کارکنان قراردادی نمود که مورد استقبال و توجه کارکنان
قرار گرفت.

اما از سازمان منطقه ویژه پارس خبر می رسد با کارشکنی برخی افراد تنگ نظر و مخالف مهندس زنگنه این مصوبه نیز ملغی گردید تا با تکمیل ماموریت خود کارکنان را به کل ناامید نمایند.این افراد با سنگ اندازی های مکرر خود درکارهای خوب مهندس موسوی مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس قصد دارند تا با جلوگیری از اقداماتی که موجب خوشحالی کارکنان می شود موجبات نارضایتی کارکنان را ایجاد فراهم آورند و به اهداف شوم خود برسند.

گویی این افراد تنگ نظر با دشمنان قسم خورده نظام جهت به صفر رساندن تولید نفت ایران تقسیم کار کرده اند به طوری که آمریکا مشتریان نفت ایران را فراری می دهد و این افراد بخیل هم با کارشکنی های خود کارکنان را دلسرد میکنند تا آنها نیز دست و دلشان به کار نرود.

از مهندس زنگنه انتظار می رود با ایجاد تیمی از رسانه های دلسوز صنعت نفت و پیگیری رد پای این افراد تنگ نظر در شرکت های زیر مجموعه علاوه بر برکناری آنها، در جهت رضایت و ایجاد امید در بین کارکنان رسمی و غیر رسمی صنعت نفت اقدامات شایسته و بایسته ای انجام دهند.

https://roydadnaft.ir/1195کپی شد!