دهمین شورای آموزش منطقه ویژه پارس تشکیل جلسه داد

دهمین شورای آموزش منطقه ویژه پارس با حضور روسای  آموزش شرکت‌های مستقر در منطقه در محل پتروشیمی پردیس برگزار شد.

در این جلسه اعضا، ایجاد تقویم مشترک آموزشی مبتنی بر سیستم آموزش آن لاین “ایده”، جهت صرفه جویی در هزینه‌های آموزشی را در دستور کار شورا قرار دادند.در این جلسه همچنین چگونگی ساز و کار طرح ملی کارورزی، ابلاغی توسط معاون اول رییس جمهور، در شرکت‌ها مورد بررسی و مداقه قرار گرفت و در زمینه بهره‌گیری از مراکز آموزشی بین‌المللی جهت ارایه گواهینامه‌های معتبر جهانی مورد نیاز منطقه، تصمیم‌گیری شد.

ارایه گزارش مرکز مشاوره شرکت ملی گاز ایران در زمینه میزان شیوع اعتیاد در پارس جنوبی از دیگر موارد مطرح شده در دهمین نشست شورای آموزش منطقه ویژه پارس بود.در پایان اعضای شورا ضمن بازدید از مرکز آموزش HSE پتروشیمی پردیس در مورد  برگزاری جلسه آتی این شورا تصمیم‌گیری کردند.  

https://roydadnaft.ir/1167کپی شد!
 
اخبار پیشنهادی