انتصاب در شرکت نفت و گاز پارس

سرپرست پروژه احداث تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی شرکت نفت و گاز پارس منصوب شد

با حکم محمد مشکین‌فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، رضا فروزش با حفظ سمت به‌عنوان سرپرست پروژه احداث تاسیسات ذخیره‌سازی و اندازه‌گیری میعانات گازی منصوب شد.


https://roydadnaft.ir/1164کپی شد!