افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق، کم‎لطفی به کارمندان باسابقه و دارای تخصص است

عبدالحمید خدری نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی در خصوص بحث افزایش حقوق کارمندان دولت گفت: برای بحث افزایش حقوق کارکنان دولت همکاران و نمایندگان در مجلس پیشنهادهای مختلفی را ارائه کردند.

برخی از همکاران بر این باور بودند که برخی از کارکنان حدود ۲۵ میلیون تومان حقوق می‌گیرند که ۲۰ درصد آن حدود ۵ میلیون تومان می‌شود. در عین حال کارمندانی هم وجود دارد که یک و نیم میلیون حقوق می‌گیرند و ۲۰ درصد آن حدود ۳۰۰ هزار تومان می‌شود.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: به نظر من باید به گونه‎‌ای عمل کنیم که بین این دو طیف عدالت اجتماعی برقرار شود. بر اساس پیشنهاد مجلس اگر بخواهیم به همه کارمندان دولت فقط مبلغ ۴۰۰ هزار تومان را اضافه کنیم قطعا افرادی که سابقه کار بیشتری دارند و از تخصص برخوردار هستند با این مصوبه مجلس ضربه زیادی می‌خورند.

وی تصریح کرد: به نظر من اگر بخواهیم به کارمندان دولت مبلغ ثابتی اضافه کنیم این مبلغ باید حداقل ۱۵ درصد حقوق افرادی باشد که بیشترین حقوق را می‌گیرند تا انگیزه این افراد از بین نرود. متاسفانه رقم ۴۰۰ هزار تومان شاید فقط ۴ یا ۵ درصد از حقوق برخی کارنان دولت باشد که این تصمیم اجحاف در حق آنها تلقی می‌شود.

نماینده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که این پیشنهاد مجلس نیاز به بررسی بیشتر دارد. وی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس باید اظهار نظر کند لازم است بر روی این موضوع کار کنیم و کمیسیون تلفیق هم آن را مجدداً بررسی کند. 

خدری با اشاره به پیشنهاد برخی نمایندگان مجلس مبنی بر افزایش یک میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت گفت: برخی از همکاران در مجلس بحث افزایش یک میلیون تومان برای هر کارمند را مطرح کردند که نظر بینابینی بود و عدالت بین بیشتر گروهها رعایت می‌شد اما مبلغ ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان کم‎لطفی نسبت به برخی کارمندان است و باعث می‌شود انگیزه کاری آنها را کم کند.

https://roydadnaft.ir/1151کپی شد!