بی‌توجهی چهار ساله وزارت نفت به پالایشگاه سیراف

میعانات گازی محصول جانبی استخراج گاز است تا پیش از تحریم‌ها بخش بیشتر آن صادر می‌شد. تأسیس پالایشگاه با خوراک میعانات گازی می‌تواند نقش مهمی در تبدیل این تهدید به فرصت ایفا کند.

پیگیری و به سرانجام رساندن طرح احداث «فراگیر پالایشی سیراف» که در سال ۹۳ طی اقدامی مثبت از سوی وزارت نفت معرفی شد می‌تواند علاوه بر صرفه‌جویی در هزینه‌های لازم برای ذخیره‌سازی میعانات منجر به سودآوری اقتصادی و صنعتی شود.

این طرح در قالب هشت پالایشگاه میعانات گازی مستقل هر یک به ظرفیت ۶۰ هزار بشکه در روز به همراه تأسیسات یوتیلیتی، پشتیبان و واحدهای فرآیندی مشترک در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی (سایت پارس ۲) خواهد بود.

متأسفانه باگذشت ۴ سال این طرح همچنان در مرحله تأمین مالی متوقف مانده که نیازمند توجه ویژه وزارت نفت برای تأمین و پیگیری سایر مراحل تأسیس و بهره‌برداری است.

https://roydadnaft.ir/1142کپی شد!