پرداخت بدهی بانک های ادغام شده از جیب مردم

مقرر شده که بانک‌های وابسته به نیروهای نظامی و انتظامی  (انصار، کوثر، ثامن، حکمت و قوامین) در بانک سپه ادغام شوند و حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان از  زیان آن‌ها از دارایی‌های سپاه و ارتش تامین شود و بقیه را دولت پرداخت کند. فقط قوامین به‌تنهایی ۷۰ هزار میلیارد تومان زیان دارد.

مشخص نیست چرا چنین زیانی باید از جیب مردم (بودجه یا منابع بانک مرکزی) تامین شود حال آن‌که زیان این بانک‌ها یا ناشی از فساد است یا ناکارایی. تامین این زیان توسط دولت یعنی پذیرش هزینه‌های ناکارایی یا فساد این نهادها و تامین آن هزینه‌ها توسط مردم. نهادهای متولی این بانک‌ها باید تمام زیان را از دارایی‌های خود پرداخت کنند که چنین امکانی هم وجود دارد.

فراموش نکنیم که اگر چنین فرایندی عادی شود آن وقت سایر نهادها (و حتی بخش خصوصی) هم می‌خواهند زیان خود را به دولت منتقل کنند.


دکتر سعید اسلامی بیدگلی
آکادمی اقتصاد

https://roydadnaft.ir/1137کپی شد!