توضیح در خصوص تعیین دستمزد کارگران

باتوجه به تعیین دستمزد کارمندان دولت در بودجه سال ۹۸ وایجاد شبهه در زمینه مزد کارگران وهمچنین اظهارات ،عجیب وبی سابقه برخی نمایندگان در خصوص تعیین مزد
بازار شایعات واعداد وارقام مختلف در رسانه‌ها گرم است.

همین امر موجب گردیده است تا سئوالات متعدد از سوی کارگران عزیز و….مطرح شود .

به اطلاع می‌رساند
همانطور که واقفید تعیین دستمزد کارگران توسط شورایعالی کار تعیین میگردد واین شورا هنوز به تصمیمی در این زمینه نرسیده است.
همچنین میزان افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیز هنوز مشخص نشده است.
بدیهی است اطلاع رسانی در زمینه مراحل تعیین مزد در شورایعالی کار را وظیفه خود می‌دانیم وبه اطلاع کارگران عزیز خواهیم رساند .

بنابراین کلیه اعداد وارقام مطرح شده در رسانه‌ها صحت نداشته وتکذیب می‌گردد.

https://roydadnaft.ir/1118کپی شد!